Upravni odbor Područne privredne komore Bijeljina podnio je Inicijativu za stavljanje van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatsko-preduzetničkih i trgovinskih objekata na području Grada Bijeljina.

“U skladu sa zaključcima sa 7. sjednice Upravnog odbora Područne privredne komore Bijeljina, koja je održana dana 02.06.2022. godine, ponovo se upućuje Inicijativa za stavljanje van snage ili izmjenu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatsko-preduzetničkih i trgovinskih objekata na području Grada Bijeljina (”Službeni glasnik grada Bijeljina”, broj: 21/11, 11/14, 10/18 i 26/21).

Na inicijativu Upravnog odbora Područne privredne komore Bijeljina, a odgovarajući na zahtjev velikog broja članica Privredne komore RS, prvobitna Inicijativa za stavljanje van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatsko-preduzetničkih i trgovinskih objekata na području Grada Bijeljina (”Službeni glasnik grada Bijeljina”, broj: 21/11, 11/14, 10/18 i 26/21) je upućena 28.12.2021. godine kabinetu Gradonačelnika i predsjedniku Skupštine Grada Bijeljina.

Na upućenu Inicijativu je stigao odgovor od predsjednika Skupštine Grada Bijeljina Aleksandra Đurđevića, u kom je PPK Bijeljina informisana da je odredbom člana 144. Poslovnika o radu Skupštine Grada Bijeljina propisano da se postupak za donošenje opštih akata pokreće na inicijativu ovlaštenog predlagača, te da je potrebno da se sa Inicijativom obratimo resornom Odjeljenju, odnosno Gradonačelniku. Iz kabineta Gradonačelnika do sada nam nije dostavljen odgovor. Na istu temu diskutovano je i na sjednici Privrednog savjeta Grada Bijeljina, gdje je zaključeno da je neophodno da se sazove tematska sjednica Privrednog savjeta koju bi sazvao Gradonačelnik, što se do danas nije dogodilo.

Područna privredna komora Bijeljina još jednom napominje da donošenju ovakve Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatsko-preduzetničkih i trgovinskih objekata na području Grada Bijeljina, nije prethodila široka stručna i javna rasprava koja je neophodna kada je riječ o donošenju odluka koje imaju dalekosežne direktne i indirektne posljedice na poslovanje velikog broja privrednih društava.

Takođe, prilikom donošenja Odluke Područna privredna komora Bijeljina nije konsultovana ni na koji način, niti je od nje zatraženo mišljenje o efektima pomenute Odluke, kao što nije urađena bilo kakva analiza potencijalnih negativnih efekata iste.

U trgovinskim objektima promet je u dane vikenda veći za oko 30% u odnosu na radne dane zbog dolaska stranih državljana. Imajući u vidu geografski položaj, jasno je da je blizina državne granice jedna od komparativnih prednosti Grada Bijeljina u odnosu na druge opštine, što ova Odluka dovodi u pitanje. Procjene su da oko 40% više gostiju posjećuje Bijeljinu vikendom u odnosu na radne dane. To je ogroman potencijal koji je neophodno iskoristiti. Strani državljani dolaskom u Bijeljinu koriste pogodnosti ostvarivanja prava na povrat PDV-a, sipaju gorivo, a zatim turistički posjete grad i posjete brojne restorane, poslastičarnice, hotele i druge ugostiteljske objekte, što se pozitivno odražava na poslovanje u svim navedenim oblastima. Dakle, Odluka pored direktnih negativnih efekata na poslovanje trgovinskih objekata, negativno utiče i na poslovanje ugostiteljskih i turističkih objekata, iako se inicijalno na njih ne odnosi.

Najave da će se promet ostvaren nedjeljom preliti na ostale dane, kojima se argumentovalo donošenje ovakve Odluke, pokazale su se netačnim. Do prelivanja prometa u značajnijem procentu nije došlo iz razloga što najveći dio tog prometa nije bio generisan potrošnjom domaćeg stanovništva, već potrošnjom posjetilaca iz Srbije, Hrvatske i susjednih opština.

Privredna društva koja svoj promet pretežno realizuju kroz maloprodajne objekte su Područnoj privrednoj komori Bijeljina prijavila pad ukupnog prometa na teritoriji Grada Bijeljina od približno 10 – 11 %.

Takođe, kada je riječ od zaposlenima u sektoru maloprodaje, prema podacima dobijenim od velikih privrednih društava iz ovog sektora, broj radnika angažovanih u maloprodaji smanjen je za 8 – 10 % u odnosu na vrijeme prije donošenja Odluke.

Prema podacima kojima raspolaže Područna privredna komora Bijeljina, u velikim trgovačkim centrima koji posjeduju sisteme za evidentiranje broja ulazaka u objekte, kada je riječ o ukupnom broju ulazaka u objekte na dan nedjelja – pad broja ulazaka iznosi 87 %. Ogroman pad broja ulazaka od 87 % znači da su tog dana i svi ostali privredni subjekti koji posluju unutar trgovačkih centara, a koji se ne bave trgovačkom djelatnošću, oštećeni i da im je otežan rad zbog smanjene, odnosno skoro prekinute fluktuacije potrošača u toku tog dana.

Svi ovi parametri već utiču i na formiranje budućih cijena zakupa objekata, kao što i otežavaju izmirivanje postojećih obaveza po osnovu zakupa, nastalih po osnovu ugovora koje su privredna društva ranije potpisala sa zakupodavcima, ne znajući da će im rad nedjeljom biti onemogućen ukoliko se bave trgovačkom djelatnošću ili krajnje otežan, ukoliko se bave nekom drugom djelatnošću unutar trgovačkih centara.

Kod malih i porodičnih trgovina, Područna privredna komora Bijeljina je registrovala primjedbe da se vlasnicima ovakvih radnji, koje i ne zapošljavaju dodatnu radnu snagu izvan svoje porodice, ne dozvoljava da sami rade u sopstvenoj trgovini, obezbjeđujući na taj način egzistenciju.

Na benzinskim pumpama registrujemo pojave da radnici svejedno rade nedjeljom i moraju biti prisutni na poslu, kao i plaćeni za isti, a da im je dozvoljeno samo da toče gorivo, ne i da prodaju ostali asortiman. Takođe, ovakva pojava dovodi i učesnike u saobraćaju u nepriliku, jer ukoliko se desi da na putu u nedjelju učesnik u saobraćaju hitno mora kupiti nešto od potrošnog materijala za automobil (svjećica, sijalica na farovima, antifriz i sl.), to ne može uraditi na benzinskoj pumpi.

Informacije koje se plasiraju u javnost od strane donosilaca Odluke u posljednjih nekoliko mjeseci, kako se pokazalo da jeste došlo do potpunog prelivanja prometa na ostale dane, a što prema njima pokazuju podaci o obračunatom PDV-u, naprosto nisu tačne jer se do apsolutnog iznosa obračunatog PDV-a kojim se argumentuje da nije došlo do pada prometa, došlo isključivo iz razloga visoke inflacije i masovnih poskupljenja svih roba i usluga, zbog čega je osnovica za obračun PDV-a kod ogromnog broja proizvoda bila veća, te je jasno da to nije nikakav argument kojim se može osporiti fizički pad ukupnog prometa.

Ukoliko Grad Bijeljina ne želi da iskoristi svoju komparativnu prednost u odnosu na druge opštine i nastavi da razvija prekograničnu trgovinu, neka od susjednih opština sigurno hoće, preuzimajući primat od Bijeljine u ovoj oblasti. Ovakvom Odlukom Grad Bijeljina sam sebe stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale opštine i gradove u istoj državi i na istom, zajedničkom tržištu, u kojima takva odluka nije na snazi, tako da se primjećuje trend da se značajan dio trgovine u dane vikenda već seli u Tuzlu i Orašje.

​Iako je predstavljeno da iza donošenja Odluke stoji briga o pravima radnika, evidentno je da se zabranom rada nedjeljom umanjuje fond potencijalnih radnih sati i umanjuje ukupan promet u privrednim društvima, što izlaže privredna društva i same radnike mogućnosti smanjenja ukupnog broja radnih mjesta, umanjenja broja radnih sati po radniku na mjesečnom nivou ili smanjenju plata. Ponavljamo, kada je riječ od zaposlenima u sektoru maloprodaje, prema podacima koje dobijamo od članica Komore, broj radnika angažovanih u maloprodaji u velikom broju privrednih društava već je smanjen za 8 – 10 % u odnosu na vrijeme prije donošenja Odluke.

Osim toga, ova Odluka se odnosi samo na radnike u trgovinskim radnjama, dok radnici u ugostiteljskim objektima, kladionicama i svim drugim objektima koji mogu da rade nedjeljom i dalje imaju radnu nedjelju.Takođe, trgovački subjekti koji izvrše preregistraciju i pređu na 24-časovno radno vrijeme, a kojih je zbog Odluke koja je na snazi sada sve više, isto tako zapošljavaju trgovce koji će sada u znatno većem broju biti prinuđeni da rade i nedjeljom – i to u drugoj i trećoj smjeni.

Dakle, jasno je da Odluka nema pozitivan efekat ni u toj oblasti, te da određene radnike favorizuje, dok druge diskriminiše.

Smatramo da je bespotrebno baviti se pitanjima koja se tiču prava iz radnog odnosa donošenjem ovakvih Odluka. Zakonom o radu uređuju se radni odnosi, prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i drugi odnosi po osnovu rada u Republici Srpskoj.

Privredna komora RS i Područna privredna komora Bijeljina pozivaju na striktno poštovanje odredaba Zakona o radu, kao i na intenziviranje kontrole sprovođenja istog, što je najbolji regulator svih prava i obaveza koja potiču iz radnog odnosa.

Imajući u vidu sve navedeno, smatramo da je nedvosmisleno da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatsko-preduzetničkih i trgovinskih objekata na području Grada Bijeljina (”Službeni glasnik grada Bijeljina”, broj: 21/11, 11/14, 10/18 i 26/21) proizvela mnogo više negativnih nego pozitivnih efekata, te pozivamo Skupštinu Grada Bijeljina i Gradonačelnika kao predlagača, da u interesu cjelokupne poslovne zajednice i svih građana Grada Bijeljina u što kraćem roku istu stave van snage ili je izmjene i prilagode u skladu sa preporukama i sugestijama poslovne zajednice.”, navodi se u Inicijativi koju je podijela Privredna komora RS – Područna privredna komora Bijeljina.

Izvor: Bijeljina Danas

Share.