Gradska uprava Grada Bijeljina je u toku 2021. godine započela dugogoročnu kampanju pod sloganom „Green BijeljINa“ koja ima za cilj ozelenjavanje grada i urbanih područja čime bi se stvorili preduslovi za održivi ekološki razvoj, a sve u skladu sa strateškim opredjeljenjem da do 2030. godine Bijeljina postane GRAD BUDUĆNOSTI.

U okviru pomenute kampanje 13. novembra 2021. godine sa početkom u 11 časova na zaobilaznici pored Regionalne deponije “Eko-dep” biće organizovana akcija sađenja 440 sadnica topole i bijelog jasena, koje su donirali službenici Gradske uprave, sa željom da direktno učestvuju i daju skroman doprinos u kreiranju ekološki održivog grada.

Ova aktivnost, kao i sve ostale koje predstoje, predstavlja samo dio višegodišnje kampanje „Green BijeljINa” koju iniciraju, kreiraju i realizuju gradski Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije i Odjeljenje za stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine, u saradnji sa relevantnim odjeljenjima, eksternim partnerima i građanima.

Pozivamo sve građane da nam se pridruže u sadnji!

Sve aktivnosti će biti organizovane u skladu sa preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije.

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Da li će me sadnica čekati na lokaciji za sadnju?

Službenici Gradske uprave Grada Bijeljina su kupili sadnice bijelog jasena i topole i iste će biti na lokaciji koja je predviđena za sadnju na dan aktivnosti.

Da li moram ponijeti svoju lopatu?

Samo ukoliko želite. Organizatori i partneri su obezbijedili lopate i ašove, a i zemljište će biti pripremljeno za sadnju (iskopane i obilježene rupe).

Da li ima organizovan prevoz do lokacije za sadnju?

Prevoz nije organizovan, sadnja je planirana na prostoru ispred JU Regionalne deponije „Eko-dep“.

Izvor: Bijeljina danas

Share.