Nakon saopštenja Skupštine grada Bijeljina i skupštinske većine da je postupak u vezi prijedloga za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o budžetu Grada Bijeljina za 2021. godinu i Odluke o izvršenju budžeta Grada Bijeljina za 2021. godinu okončan pred Ustavnim sudom Republike Srpske u korist Skupštine grada Bijeljina, Gradska uprava Grada Bijeljina saopštava sljedeće:

Ustavni sud Republike Srpske nije donio odluku da su prijedlozi za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti gore navedenih odluka neosnovani, niti da su usvojeni amandmani u skladu sa zakonom, nego je sud po prijedlogu za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o budžetu grada Bijeljina za 2021. godinu donio rješenje o obustavljanju postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti, uz obrazloženje da su stupanjem na snagu rebalansa budžeta za 2021. godinu prestali da postoje razlozi za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o budžetu Grada Bijeljina za 2021. godinu. U rješenju Ustavnog suda broj 27/21 od 22.12.2021. godine stoji da je Sud, uzimajući u obzir da su u toku trajanja tog postupka osporene odredbe prestale da važe, obustavio postupak, cijeneći da nije potrebno donijeti odluku zbog toga što nisu otklonjene posljedice neustavnosti, odnosno nezakonitosti. Iz ovoga se jasno vidi da je potpuno netačan i krajnje proizvoljan navod iz saopštenja gdje se kaže da je Ustavni sud utvrdio da je pomenuta odluka sa amandmanima usvojena u skladu sa zakonom i Ustavom, jer to nigdje ne piše u rješenju Ustavnog suda od 22.12.2021. godine, tj. Sud se o tome uopšte nije izjasnio.

Dakle sud je rješenjem obustavio postupak iz proceduralnih razloga, iako je Grad Bijeljina u dva navrata slao urgencije (12.10.2021. godine i 18.11.2021. godine) i tražio da se odluka o ocjeni ustavnosti i zakonitosti Odluke o budžetu grada Bijeljina za 2021. godinu donese na sjednici u oktobru ili novembru, ali nikakav odgovor od Suda nismo dobili.

Što se tiče prijedloga za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o izvršenju budžeta grada Bijeljina za 2021. godinu Ustavni usd je donio rješenje broj U-28/21 od 24.11.2021. godine, ali u tom slučaju, o odbacivanju prijedloga zbog nenadležnosti, uz obrazloženje da Odluka o izvršenju budžeta za 2021. godinu, iako se donosi po postupku predviđenom za donošenje opštih pravnih akata, nema karakter opšteg pravnog akta, iz čega slijedi da se i u tom slučaju ne radi o odluci Suda o osnovanosti podnesenog prijedloga, a kako se to netačno i neosnovano plasira u javnosti.

Share.