Skupština grada Bijeljina razmatraće u srijedu, 8. decembra, Nacrt budžeta za 2022. godinu od 56.586.089 KM.

Nacrtom o budžetu planirani su poreski prihodi u iznosu od 36.048.500 KM, što je za 2,78 odsto ili za 977.685 KM više u odnosu na budžet za ovu godinu, a neporeski prihodi od 15.141.100 KM, što je više za 27,71 odsto.

Planirani su primici od 1.961.889 KM, a grantovi su projektovani na osnovu potpisanih sporazuma u iznosu od 30.000 KM, navodi se u materijalu za devetu sjednicu Skupštine grada.

Za transfere je planirano 3.300.000 KM, što je povećanje u odnosu na budžet za ovu godinu za 21,86 odsto.

Nacrtom budžeta za sljedeću godinu za tekuće rashode planiran je 41.388.192 KM, za transfere 2.586.000 KM, kapitalne izdatke 6.940.390 KM, a za izdatke za otplatu dugova 4.923.750 KM.

Tekući rashodi za lična primanja planirani su od 17.658.894 KM, što je u odnosu na rebalansirani budžet za 2021. godinu povećanje za 473.455 KM.

Izdaci za nefinansijsku imovinu predviđeni su u iznosu od 6.946.390 KM, a u okviru njih je planirana izgradanja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture, eksproprijacija i rješavanje imovinskih, investicije u izgradnju i rekonstrukciji školskih i sportskih objekata, nabavka opreme, izradu regulacionih planova.

Početak skupštinskog zasjedanja zakazan je za 10.00 časova u skupštinskoj sali u Centru za kulturu.

Izvor: Srna

Share.