Udruženja građana, Nevladine organizacije i građani sa cijelog prostora Bosne i Hercegovine izražavaju veliku zabrinutost za nove prijetnje zagađivanja rijeke Drine.

– Otvaranje rudnika litijuma kod Loznice u Srbiji, koju planira kompanija Rio Tinto, ima sve pretpostavke da prouzrokuje zagađenje velikih razmjera putem rijeke Jadar u Srbiji a koja se uliva u rijeku Drinu kao zajedničku prirodnu granicu Bosne i Hercegovine i Srbije. Građani BiH, oba entiteta, kao i brojna udruženja su izuzetno zabrinuti zbog novih prijetnji kojima se nagovještavauništavanje barskog eko sistema donjeg sliva rijeke Drine i zagađivanje podzemnih tokova zdrave i pitke vode. Ovim putem šaljemo pismo podrške Savezu ekoloških organizacija Srbije u zajedničkoj borbi za zaštitu rijeke Drine a protiv kompanije Rio Tinto koja još uvijek ne odustaje od gradnje rudnika litijuma. Pozivamo i druga udruženja i organizacije koje se bore za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini da nam se pridruže i pomognu u borbi očuvanja Drine i svih njenih pritoka, navodi ispred potpisnika Pisma podrške SEOS-u, Snežana Jagodić Vujić Ekološko udruženje EKO PUT Bijeljina.

Pismo podrške prenosimo u nastavku…

 

Pismo podrške Savezu ekoloških organizacija Srbije – SEOS u aktivnostima protiv štetnog uticaja projekta ”Jadar” britansko-australiske rudarske grupe Rio Tinto na ekosistem i sliv vodenih tokova donjeg toka i ušća rijeke Drine u rijeku Savu.

Svi mi koji živimo na ovim područjima dijelimo zajedničko dobro od najveće životne važnosti po naš biološki opstanak a to je VODA. To je rijeka Drina koja se u svom donjem toku razliva u bogati barski eko sistem, to je i rijeka koja nas nagrađuje svojim podzemnim tokovima zdrave i pitke vode. Područje Grada Bijeljina leži na ogromnim podzemnim bazenima prirodne, žive i zdrave vode koja nam daje život na ovim prostorima i omogućava nesmetani razvoj. Tako je u Semberiji sa lijeve obale Drine ali isto tako je i na desnoj obali u Podrinju, Mačvi, Sremu i dalje niz tok Drine do Save pa i do Dunava. Drina je prekogranična rijeka koja nas spaja ali i koja nas razdvaja. Tokom godina i zajedničke istorije, rijeka Drina se nekoliko puta izlivala iz svog korita a zadnji put tokom velikih poplava iz 2014. godine. Tada se nalazilo toksično jaloviše u Krupnju čija je brana napukla i propustila otrovni mulj pun teških metala i kiselina, prvo u rijeku Jadar a potom u Drinu. To je bila velika opasnost izazvana podivljalim vodama koja i do danas nije rješena, da u slučaju novih velikih poplava, ne dođe ponovo do izlivanja. Danas nam ponovo prijeti nova OPASNOST, ovog puta sa nesagledivim posljedicama. Rudarska kompanija Rio Tinto, koja planira iskopavanje na obali Drine, je prepoznata kao kompanija koja ne poštuje ekološke standarde, koja koristi izuzetno prljavu tehnologiju prerade rude, koja je izazvala nekoliko ekoloških katastrofa u poslednjih 30 godina širom svijeta. Američki Centar za biološku raznolikost (Center for Biological Diversity), objavio je mape projekata Rio Tinta i ekološke posljedice istih, uključujući veliku ekološku katastrofu u Papua Novoj Gvineji koja je dovela do pobune mještana i građanskog rata, uništavanje kulturnog nasleđa Aboridžina staro 46.000 godina u Australiji, i zagađivanje rijeka u Indoneziji koje su ugrozile život okolnog stanovništva. Tehnologija za preradu litijuma podrazumijeva korišćenje izuzetno toksičnih materijala, prije svega korišćenje sumporne kiseline koja se zagreva do 250 stepeni. Prema procjenama stručnjaka to bi dovelo do uništavanja šume, rijeke, biljnog i životinjskog svijeta u prečniku od 50 kilometara oko rudnika, a posljedice bi se osjetile u prečniku od 200 kilometara od rudnika. Dok je za potpuni oporavak zemlje nakon prestanka rada rudnika potrebno preko 500 godina. Danas mi vama upućujemo Pismo podrške u vašoj borbi protiv ”projekta Jadar” i rudnika litijuma a sutra ćemo zajedno braniti Ozren, Majevicu i za sva ona područja izuzetne prirodne ljepote kojima prijeti zagađenje. Zbog svih ovih saznanja, mi kao ekološki građanski aktivisti/kinje, kao pojedinci/ke, kao predstavnici/ce Udruženja građana i Nevladinih organizacija, Neformalnih grupa građana i svih onih koji se bore za zdravu životnu sredinu i za odgovornije politike i odnos prema prirodi, pružamo punu podršku Savezu ekoloških organizacija Srbije i svim drugim građanskim aktivistima/kinjama koji se bore da se zaustavi zagađenje vode, zemlje i vazduha nastalo rudarenjem litijuma prljavim tehnologijama.

PISMO PODRŠKE POTPISUJU:

Ekološko udruženje Eko Put Bijeljina,

Ekološko udruženje Ada, Bijeljina,

Udruženje građana PEZ Renesansa, Bijeljina,

Udruženje roditelja i nastavnika Bon San, Bijeljina

Eko Gotuša, Fojnica

MZ Kruščica, Kruščica,

Hrabre žene Kruščice, Kruščica,

Sabina Sabic, ART LAB

Sejfudin Hodžić, Zvornik

Udruženje građana ‘’Za Doljanku”

Udruženje građana ‘’Bjelava”, Foča

ReSTART BiH, Sarajevo Eko Bistro, Kruščica

Eko Habitat, Goražde, Centar za promociju civilnog društva – CPCD, Sarajevo,

Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta, Banja Luka,

Udruženje građana ‘’Čuvari Ozrena i regije”, Doboj

Ekološko udruženje ‘’Majski cvijet”, Mostar

Centar za životnu sredinu, Banja Luka,

Eko centar Višegrad, Višegrad

Izvor: Bijeljina danas

Share.