Na Birou za nezaposlena lica Bijeljina evidentirane su 132 osobe sa invaliditetom, koje se prilikom prijave tako ne izjašnjavaju, jer misle da će prije dobiti posao, rekao je tehnički sekretar Udruženja “Kolosi” Milorad Jović.

“Činjenica je da Biro nema podatke o procentu invalidnosti, niti da li su prijavljeni osobe sa invaliditetom”, rekao je Jović i dodao da će lice sa invaliditetom prije dobiti posao ako te činjenice navede.

On je rekao da je ovaj broj nezaposlenih lica sa invaliditetom veliki, te naveo da su “Kolosi” u posljednje dvije godine, putem Aktiva mladih, uspjeli da zaposle sedam mladih osoba.Na javnoj prezentaciji o mogućnostima zapošljavanja lica sa invaliditetom, koja se održava u Bijeljini, Jović je naveo da su učesnici danas upoznati o potrebi prijavljivanja invalidnosti.

“Imamo mnogo mladih ljudi sa invaliditetom koje još nisu dobro upoznati sa benificijama zapošljavanja, načinu pokretanja samostalnih biznisa…”, rekao je Jović, dodajući da je prvi uslov za njihovo zapošljavanje, a i mogućnost dobijanja podsticaja, prijava na Zavod za pošljavanje.

Zlatko Malić iz “Kartitasa BiH”, koji vodi projekat za osobe sa invaliditetom, rekao je da se, zahvaljujući djelovanju fondova u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ uočava povećan broj zaposlenih lica s invaliditetom u odnosu na prethodne godine.

“Međutim i dalje su prisutne brojne prepreke među kojima se ističu nedovoljna informiranost i strah poslodavaca, predrasude u društvu, pasivnost i nedovoljno razvijene kompetencije osoba s invaliditetom, nedovoljni finansijski podsticaji, te slaba primjena postojećih zakona”, rekao je Malić nakon prezentacije o zapošljavanju lica sa invaliditetom koje su planirane u 20 lokalnih zajednica širom BiH.

On je naveo da je, zahvaljujući zakonima koji su u Republici Srpskoj napravljeni 2004, a u FBiH 2010. godine, ostvaren veliki iskorak i da je zaposlen daleko veći broj lica sa invaliditetom nego ranije.

Malić je napomenuo da su ta zakonska rješenja i dalje daleko od onoga što bi trebalo da bude optimum.Prema njegovim riječima, prva javna prezentacija održana je danas u Bijeljini a potom će biti organizovane u Bratuncu, Višegradi, Istočnom Sarajevu i na kraju u Trebinju, kada je riječ o Republici Srpskoj, dok je u FBiH održano 15 ovakvih prezentacija.

“U decembru planiramo i Brčko distrikt čime ćemo zaokružiti svih 20 planiranih prezentacija”, rekao je Malić.

Vjekoslav Markovinović iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida rekao je da lica sa invaliditetom imaju pravo na zapošljavanje, ali da ih treba bolje upoznati o tome.

“Upućujemo i približavamo lica sa invaliditetom privrednicima, poslodavcima kako bi se ostvarilo zapošljavanje, a najveća problematika je ta što nemamo bazu podataka tih lica koja su zaposlena, odnosno koja traže posao”, rekao je Markovinović, izrazivši nadu da će putem ovih prezentacija pospješiti zapošljavanje lica sa invaliditetom.

“Karitas BiH”, u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske, zahvaljujući podršci Ambasade SAD, organizuje javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja lica s invaliditetom.

Izvor: SrnaIzvor:
Share.