Grad Bijeljina je za devet mjeseci ove godine ostvario suficit u iznosu od 9.940.439 KM, navedeno je u izvještaju o izvršenju budžeta u tom periodu, koji će u srijedu, 8. decembra, biti razmatran na sjednici gradskog parlamenta.

Cilj izvještaja je da informiše o ostvarenju prihoda i primitaka budžeta za period januar-septembar, kao i o trošenju sredstava koja su raspoređena budžetskim korisnicima/potrošačkim jedinicama, navedeno je u skupštinskim materijalima.

Budžetu grada za ovu godinu u iznosu 51.527.729 KM usvojen je 1. aprila, a u periodu januar-septembar prikupljeno je 42.252.075 KM, što je ostvarenje od oko 82 odsto, dok je u odnosu na isti period prošle godine ostvarenje veće za oko tri odsto.

Budžetska sredstva raspoređena su za tekuće rashode u iznosu 40.933.069 KM, kapitalne izdatke 6.529.496 KM, budžetsku rezervu 40.000 KM i ostale izdatke u iznosu 4.015.164 KM.

“Realizovano je ukupno 32.311.639 KM rashoda i izdataka, što predstavlja oko 63 odsto od godišnjeg plana. U odnosu na isti period prošle godine realizacija je niža za oko 14 odsto”, navedeno je u materijalima.

Budžetski prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 41.246.036 KM, a budžetski rashodi od 28.225.072 KM i na osnovu te razlike ostvaren je bruto suficit u iznosu 13.020.964 KM.

“Korekcijom tog iznosa za primitke /po osnovu prodaje i slično/ i izdatke po osnovu otplate duga i druge izdatke, dobija se podatak da je grad Bijeljina za devet mjeseci ove godine ostvario pozitivnu razliku u finansiranju, odnosno, budžetski suficit u iznosu od 9.940.439 KM”, navedeno je u skupštinskim materijalima.

Prihodi i primici za nefinansijsku imovinu budžetom grada za ovu godinu planirani su na nivou od 50.061.015 KM, a za prvih devet mjeseci ostvareni su u iznosu 41.698.610 KM, što predstavlja 83,30 odsto godišnjeg plana, što je u odnosu na isti period lani ostvarenje veće za 6.606.662 KM.

Iz prikupljenih budžetskih sredstava za ovu godinu planirano je finansiranje rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu u ukupnom iznosu od 47.512.565 KM.

Izvršenje za devet mjeseci iznosi 29.430.568 KM, što predstavlja 61,95 odsto godišnjeg plana, odnosno 82,59 odsto u odnosu na plan za posmatrani period, navedeno je u materijalima.

Po osnovu svih prihoda i primitaka koji su planirani budžetom ukupno je prikupljeno 42.252.075 KM, što predstavlja 82 odsto u odnosu na godišnji plan i za tri odsto više nego što je prikupljeno u istom periodu prošle godine.

Prihodi koji se ne planiraju budžetom, koji su evidentirani na drugim fondovima, ostvareni su u ukupnom iznosu 453.346 KM, navedeno je u dokumentima.

U devetomjesečnom periodu ukupni rashodi i izdaci koji se planiraju u budžetu grada realizovani su u iznosu 32.311.639 KM, što je 63 odsto u odnosu na godišnji plan i za oko 14 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine.

“Budžetom grada Bijeljina za ovu godinu sredstva budžetske rezerve planirana su na nivou od 50.000 KM, a ukupan iznos odobrenih i raspoređenih sredstava 9.900 KM”, navedeno je u skupštinskim materijalima.

Izvor: Srna

Share.