Direktori JZU Bolnica “Sveti vračevi” i Poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini prof. dr Zlatko Maskimović i Zoran Despotović dogovorili su na zajedničkom sastanku ponovno uspostavljanje praktične nastave medicinske struke u bijeljinskoj bolnici koja se u proteklom periodu nije održavala zbog pandemije kovida 19.

“U prethodne dvije godine naši učenici su praktičnu nastavu obavljali u kabinetima u školi. Međutim, kroz rad sa pacijentima steći će više znanja i iskustva, koja će im koristiti u njihovom budućem radu”, rekao je tom prilikom Despotović.

“Siguran sam da će nastavak stručne prakse za učenike Medicinske škole u našoj zdravstvenoj ustanovi biti na obostrano zadovoljstvo. Mladi su naša budućnost i ulagati u njihovo znanje je investicija koja se uvijek isplati”, rekao je tom prilikom prof. dr Zlatko Maksimović.

Na poziv direktora srednje škole dogovorena je uzvratna posjeta Poljopriovrednoj i medicinskoj školi, gdje će sa rukovodstvom Bolnice iznijeti nove inicijative o budućoj saradnji.

Sastanku o početku učeničke prakse u JZU Bolnici “Sveti vračevi” prisutvovali su pomoćnici direktora prim. dr Nela Mitrović i dr Nemanja Janković, glavna sestra Bolnice Milica Dikić i profesorica praktične nastave Snežana Stanković.

U trećem i četvrtom razredu stečeno iskustvo primjenjuju na internom, hirurškom, pedijatrisjkom i ginekološko-akušerskom odjeljenju.

Tu se učenici upoznaju sa radom i organizacijom na odjeljenjima, učestvuju u pripremi bolesnika za vizitu, pripremi terapije, dijagnostici, mjerenju vitalnih funkcija, upoznavanju sa medicinskom dokumentacijom, te prijemu i smještaju bolesnika u bolnicu.

Izvor: Bijeljina Danas

Share.