Za 11 mjeseci ove godine inspektori Republičkog inspektorata su kontrolom 14.805 radnika otkrili 194 zaposlena koji su radili na crno.

U Republičkom inspektoratu naveli su da su tokom ove godine, zbog nepravilnosti utvrđenih u pogledu zaključivanja ugovora o radu i rada na crno, izrečene kazne u iznosu od 474.000 KM.

“Inspektori Inspektorata RS su u 2020. godini po osnovu ugovora o radu kontrolisali 19.695 radnika zatečenih na radu kod poslodavca, od čega 175 radnika nije imalo zaključen ugovor o radu i nisu bili prijavljeni na obavezne vidove osiguranja”, kazali su u Inspektoratu RS. Dodali su da su lani, zbog nepravilnosti utvrđenih u pogledu zaključivanja ugovora o radu i rada na crno, izrečene kazne u iznosu od 141.600 KM. Istakli su da se angažovanje radnika na crno najčešće konstatuje u oblastima ugostiteljstva, trgovine, eksploatacije i prerade drveta, građevinarstva te uslužnim djelatnostima.

“U odnosu na prethodne godine uočeno je smanjenje rada na crno u oblasti građevinarstva, što se može povezati sa nedostatkom stručne radne snage u ovoj djelatnosti”, naveli su u Republičkom inspektoratu.

Dodali su da je izmjenama Zakona o poreskom postupku propisano da sada prijavu za registraciju u jedinstveni sistem obveznika doprinosa poslodavac podnosi najkasnije jedan dan prije stupanja zaposlenog na rad kod poslodavca, a da je ranije taj rok bio do pet dana, te da se ovom izmjenom značajno smanjuju mogućnost potencijalnih manipulacija od strane nesavjesnih poslodavaca. Za “Nezavisne novine” u Savezu sindikata istakli su da problem trenutno ne predstavlja toliko neprijavljivanje radnika, već to što radnike poslodavci prijavljuju da rade za najniže plate, a ostatak novca dobijaju u kovertama.

“Sutra će taj radnik imati manju penziju, a država ostaje oštećena i za poreze, i za doprinose, i ostale fondove. Imate preduzeća koja od NK radnika do inženjera radnike prijavljuju na najniže plate”, kazao je za “Nezavisne novine” Danko Ružićić, potpredsjednik Saveza sindikata RS za privredu. Dodao je da se rad na crno u smislu da radnici nisu prijavljeni polako istiskuje, ali da trenutno dominira problem najnižih plata te da ne čudi to što ljudi odlaze sa ovih prostora u inostranstvo da rade.

“Do najnovijih izmjena Zakona o radu, koje su u srijedu donesene, zakonski je poslodavac koji radnike prijavi na najnižu platu bio čist pred inspekcijom. Novim izmjenama i dopunama Zakona o radu više se ne dozvoljava poslodavcima da sami određuju plate, nego su dobili obavezu da se plate moraju uređivati kako je to rekao Ustav, to se podrazumijeva u javnom sektoru i kolektivnim ugovorima u privredi”, rekao je Ružičić.

Share.