Ptičji grip potvrđen je u jednom izolovanom slučaju kod uginulog divljeg labuda u Gradišci, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

U pitanju je visokopatogena avijarna influenca kod divljih ptica koja ima zoonotski karakter, odnosno moguće je da se bolest prenese sa zaraženih životinja na ljude.

“Po dobijanju sumnje i prvih rezultata bolesti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je dana, 04.11.2021. godine, donijelo Rješenje kojim su utvrđene mjere koje se sprovode u zaraženom i ugroženom području od zarazne bolesti avijarna influenca kod divljih ptica u cilju suzbijanja i spriječavanja širenja ove zarazne bolesti”, navodi se u saopštenju.

Zaraženim područjem u skladu sa Rješenjem smatra se područje od najmanje 3 km u poluprečniku, a ugroženim područjem krug od najmanje 10 km u poluprečniku od žarišta, odnosno lokacije na kojoj je pronađena uginula ptica.

Radi adekvatnog sprečavanja širenja i suzbijanja bolesti, apelujemo na građane da je obavezna prijava svakog slučaja uginuća divljih ptica na prirodnim staništima i vodenim površinama, kao i prijava povećanog uginuća ili znakova bolesti kod živine i ptica na imanju, nadležnom veterinarskom inspektoru ili veterinaru.

Osnovne preventivne mjere koje se preduzimaju u cilju spriječavanja pojave i širenja ove zarazne bolesti su sprovođenje aktivnog i pasivnog nadzora, odnosno kontrole zdravstvenog stanja živine u potencijalno rizičnim područjima blizu vodenih površina sa divljim pticama, zatvaranje živine u objekte, sprečavanje direktnog i indirektnog kontakta između divljih ptica i živine i podizanje biosigurnosnih i higijenskih mjera na imanjima.

Za vrijeme trajanja mjera u zaraženom i ugroženom području, obavezno je zatvaranje domaće živine i ptica u objekte na imanju, a zabranjeno je održavanje sajmova živinarstva i ukrasnih ptica, kao i promet živine, jaja, mesa i iznutrica porijeklom od živine sa zaraženog područja.

Slučajevi avijarne influence kod divljih ptica registrovani su i u zemljama okruženja, u Srbiji i Hrvatskoj.

S obzirom na to da podaci na terenu ukazuju da je ovo jedinstven slučaj u Republici Srpskoj smatramo se radi o ptici u prolazu jata, odnosno da se jato nije zadržalo na našem prostoru.

“Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će nastaviti da redovano prati situaciju i preduzima sve neophodne mjere i korake u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja ove zarazne bolesti”, ističe se u saopštenju.

Share.