Ustavni sud BiH odbio je zahtjev sedam bošnjačkih delegata u Vijeću naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Zakona o stvarnim pravima Srpske čime je, smatraju stručnjaci, spriječeno otimanje nadležnosti Republike Srpske da reguliše imovinsko-pravne odnose nad nekretninama koje ne potpadaju pod opšte dobro.

Bošnjački delegati su u svom zahjevu kao argumente naveli da je državna imovina u isključivoj nadležnosti BiH, a u skladu sa nizom zakona koje je proglasio visoki predstavnik, kao što su Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom i ranije odluke Ustavnog suda u vezi sa ovim pitanjem.

Profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci Matej Savić rekao je za “Glas Srpske” da je odbijanje zahtjeva bošnjačkih delegata značajna stvar jer su na ovaj način pokušali da volšebno otmu nadležnosti Srpskoj i prenesu je na nivo BiH.

“Ovo je značajna stvar zato što nadležnost za regulisanje ovih pitanja nije data organima BiH, što po članu III/1 Ustava znači da je to nadležnost Srpske”, pojasnio je Savić.

On je naveo i da ga je ova odluka iznenadila budući da su, na osnovu dosadašnje prakse, dosta toga presuđivali na štetu Republike Srpske, naročito kada je riječ o imovinskim odnosima.

Ova odluka i za poslanika i člana Komisije za ustavna pitanja u Narodnoj skupštini Pericu Bundala predstavlja blago iznenađenje.

“Do sada su sve apelacije bošnjačkih delegata usvajane i imali smo problema zbog brojnih pitanja. Ova odluka je značajna i budi nadu za budućnost kada će sud odlučivati o još nekim zahtjevima”, rekao je Bundalo za “Glas Srpske”.

Ustavni sud u narednom periodu treba da odlučuje i o zahtjevu za ocjenu ustavnosti zakona o šumama. Prema ocjeni sagovornika “Glasa”, teško je procijeniti kako će ova odluka uticati na buduće predmete jer Ustavni sud ima specifičnu praksu u kojoj proizvoljno sužava ili proširuje predmet spora.

Share.