Prijedlogom zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske predviđeno je osnivanje agencije za lijekove i medicinska sredstva Srpske, te propisani djelokrug, način rada, te nadležnost tog tijela, navodi se u obrazloženju ovog zakonskog rješenja.

Zakonskim odredbama je propisano da je osnivanje agencije za lijekove i medicinska sredstva Republike Srpske neophodno radi zaštite i promocije zdravlja obezbjeđivanjem kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih lijekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini i uspostavljanja funkcionalnog, koordinisanog i jedinstvenog regulacionog sistema lijekova i medicinskih sredstava.

“Propisano je uspostavljanje i nadzor jedinstvenog tržišta lijekova i medicinskih sredstava, te njihove dostupnosti za teritoriju Republike Srpske. Zakonskim odredbama predviđeno je predlaganje donošenja i izmjene zakonskih propisa iz oblasti lijekova i medicinskih sredstava, te usaglašavanje propisa sa međunarodnim standardima”, navodi se u obrazloženju zakonskog rješenja koje bi sutra trebala da razmatra Narodna skupština na posebnoj sjednici.

Prijedlogom zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima uređuje se definicija lijekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini, proizvodnja, ispitivanje i promet lijekova i medicinskih sredstava, te uslovi i mjere za obezbjeđivanje kvaliteta.

Uređuju se i bezbjednosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava, nadzor nad lijekovima, medicinskim sredstvima i pravnim licima koja proizvode, ispituju ili obavljaju promet na veliko lijekova i medicinskih sredstava, kao i druga pitanja značajna za oblast lijekova i medicinskih sredstava.

Sjednica Narodne skupštine zakazana je u 12.00 časova.

Share.