Vlada Republike Srpske usvojila je danas Uredbu o dodjeli sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart ove godine, rekla je ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić.

– Uredbom je definisano da će svim privrednim subjektima kojima je rad bio zabranjen tokom marta biti uplaćen iznos na ime poreza i doprinosa za svakog zaposlenog radnika koji je prijavljen na puno radno vrijeme – precizirala je Gašićeva.

Ona je na konferenciji za novinare, nakon sjednice Vlade, pojasnila da svi poslovni subjekti, privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici moraju da imaju podnesne prijave Poreskoj upravi za mart za svoje zaposlene radnike.

Gašićeva je napomenula da uslovi za dobijanje sredstava nisu strogi i da je potrebno da je privredni subjekt ima registrovano sjedište u Republici Srpskoj, da obavlja djelatnost koja je zaključcima Republičkog štaba bila zabranjena i to u periodu dužem od pet dana, počevši od 4. marta.

– Dodatni uslov postavljen je za poslovne subjekte koji su djelatnost obavljali unutar tržnih centara, a to je da u periodu od 26. marta do 29. marta nije bio evidentiran promet putem fiskalne kase – navela je Gašićeva.

Prema njenim riječima, sva resorna ministarstva su uključena i svako će na svojoj stranici imati objavljen obrazac zahtjeva.

– Nadamo se da ćemo brzo provesti ovaj postupak s ciljem da što prije bude isplata svih poreza i doprinosa. Privredni subjekti kojima je zaključkom Republičkog štaba bio u potpunosti zabranjen rad u periodu dužem od 15 dana, takođe, će ostvariti pravo na isplatu plata radnicima, koja će biti isplaćena iz Kompenzacionog fonda – istakla je Gašićeva.

Ona je rekla da se privredni subjekti resornom ministarstvu obraćaju zahtjevom koji će biti dostupan na stranici Ministarstva, elektronskim putem ili poštom.

– Ukoliko se dostavlja u elektronskoj formi, moraće se dostaviti i pisanim putem potpisani zahtjev uz obrazac zahtjeva koji će sadržavati sve neophodne elemente, odnosno podatke koji su potrebni za postupanje resornog ministarstva – dodala je ona.

Poslovni subjekat dostavlja izjavu kojom će potvrditi tačnost podataka koji dostavlja i spisak prijavljenih zaposlenih radnika za koje traži refundaciju iznosa.

Ona je rekla da privredni subjekti mogu da se prijave po ovoj uredbi, odnosno da svoje zahtjeve podnesu do kraja maja.

– Imali smo u vidu i da su praznici tako da do kraja maja mogu da podnesu svoje zahtjeve – naglasila je Gašićeva.Izvor:
Share.