Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske, rekao je da će biti organizovan sektor za utvrđivanje porijekla imovine i posebnog poreza, saopšteno je iz Poreske uprave.

Maričić je naveo da je, u skladu sa Zakonom o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu, Poreska uprava Republike Srpske nadležna za vođenje postupka utvrđivanja porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu i naplate posebnog poreza.

Poseban porez na imovinu, kako je navedeno, plaća se po stopi od 75 odsto na osnovicu utvrđenu u skladu sa ovim zakonom.

Sastanak je organizovan s ciljem efikasnog sprovođenja Zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu, kojim je propisana saradnja između Poreske uprave i ministarstava, republičkih uprava, republičkih upravnih organizacija, institucija koja vrše javna ovlašćenja i ostalih, a koji su u obavezi da Poreskoj upravi dostavljaju podatke radi sprovođenja tog zakona.

Poreskoj upravi su ovim zakonom, koji je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” 23. februara ove godine i stupa na snagu godinu dana od dana objavljivanja, data ovlašćenja uvida i pribavljanja podataka iz svih vrsta evidencija i podataka koje se vode u tim institucijama, a iz kojih se može utvrditi imovina fizičkog lica.Izvor:
Share.