Dva zakona o kojima će Narodna skupština Republike Srpske raspravljati na posebnoj sjednici 30. jula predviđaju da se ne dozvoli provođenje nametnute odluke visokog predstavnika u Srpskoj, a svako ko povrijedi ugled Republike Srpske i njenih naroda biće procesuiran i kažnjen.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković pojasnio je da je riječ o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske i o donošenju posebnog zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika.

Petković je pojasnio da je izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika predviđeno jedno novo krivično djelo, a to je povreda ugleda Republike Srpske i njenih naroda gdje će se predvidjeti posebne kazne i posebno kažnjavanje za svakog onoga ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Srpsku, njenu zastavu, grb ili himnu – ponizi ili pokuša da naruši.

Takođe, biće posebno kvalifikovano djelo ko Republiku Srpsku označi kao agresorsku ili genocidnu tvorevinu ili njene narode genocidnim ili agresorskim.

“Ovdje se željelo uvesti jedno posebno krivično djelo gdje su predviđene kazne zatvora do tri godine za osnovno djelo, a kvalifikovano djelo od šest mjeseci do pet godina”, rekao je Petković za ATV.

On je dodao da će Narodna skupština donijeti zakon kojim se neće primjenjivati odluka visokog predstavnika i kojim se nadleži organi Republike Srpske obavezuju, odnosno neće sarađivati sa nadležnim organima BiH na primjeni odluke koju je nametnuo visoki predstavnik.

“Na jednoj strani to znači da organi Republike Srpske neće sarađivati ako Tužilaštvo BiH, Sud BiH, Sipa ili bilo koja druga agencija na nivou BiH budu željeli da provode odluku viskog predstavnika u Srpskoj. Organi Republike Srpske neće im dati podršku, ni logističku ni pravnu ni bilo kakvu drugu i nećemo dozvoliti da se ta odluka provede na niovu Srpske”, istakao je Petković.

Na drugoj strani, dodao je, svako onaj ko bude Srpsku ili njene narode nazivao agresorom ili “genocidašima” odgovaraće i snositi krivične posljedice.

“Protiv njega će biti pokrenut krivični postupak s obzirom na to da se ovdje radi o djelima protiv ustavnog uređenja, na neki način podrivanju ustavnog poretka i narušavanju ugleda Republike Srpske. Bez obzira gdje izjavio, u Sarajevu ili nekom drugom mjestu, biće procesuiran i biće pokrenut krivični postupak”, rekao je Petković koji je i advokat.

On je naveo da će se o tim zakonima raspravljati po hitnom postupku i da će se donositi odluke o prijevremnom stupanju na snagu tih zakona.

Share.