Novim Zakonom o fiskalizaciji Srpska će dobiti daleko napredniji model kojim će biti uređena ova oblast, a na osnovu čije primjene će u zaborav otići i mnoge zloupotrebe kojima su se obveznici služili.

Zakon o fiskalizaciji objavljen je u “Službenom glasniku RS” krajem februara, a stupio je na snagu 3. marta 2022. godine.

– Primjena zakona predviđena je u rokovima na osnovu pravilnika o dinamici fiskalizacije čija priprema je u toku. Do tada su obveznici dužni da registruju promet kako su to i do sada radili – rekla je “Glasu Srpske” pomoćnica ministra finansija za fiskalni sistem Slobodanka Popović.

Da bi ovaj zakon zaživio potrebno je donijeti šest podzakonskih akata i pravilnika, tako da će kompletan sistem biti uspostavljan po fazama.

– Novim zakonom o fiskalizaciji stvoren je osnov za uvođenje tehnički daleko naprednijeg modela fiskalizacije. Stari sistem je zastario i stvarao mogućnost zaobilaženja strogih pravila evidentiranja prometa – navela je Popovićeva.

Na osnovu postojećeg sistema dnevno izdati računi smještaju se u memoriju fiskalnog uređaja, odakle se kreiraju dnevni izvještaji koji se dalje šalju Poreskoj upravi.

– U novom sistemu to neće zavisiti od ljudskog faktora, a informacija o prometu biće detaljnija, uključujući i artikle na računu koji će biti vidljivi, što sada nije slučaj. Inspektor je do sada morao biti prisutan kod fiskalizacije svake kase, što sada neće biti potrebno, jer je sve automatizovano. Takođe, potrošači skeniranjem LjR koda mogu vidjeti da li je promet registrovan – kazala je Popovićeva.

Novi sistem donosi i mogućnost kontrola iz kancelarije.

– Do sada su inspektori morali biti na terenu i ako ne nađu račun izdaju prekršajni nalog ili novčanu kaznu. Ta kontrola i dalje ostaje, jer obveznik uvijek može da ne izda račun, ali u novom sistemu inspektoru će to biti signal da reaguje. Podaci koje ćemo imati omogućiće i sveobuhvatnije i kvalitetnije analize, a sve to vodi ka neuporedivo boljoj procjeni rizika na osnovu koje se kontrola i usmjerava – kaže Popovićeva.

Obveznici fiskalizacije do sada su nabavljali fiskalne kase, ali ubuduće neće biti tako.

– Vlada RS je iskazala spremnost da preuzme sve troškove. Ukupna izdvajanja za nabavku sistema za upravljanje fiskalizacijom i inicijalne fiskalizacije procijenjena su na 50 miliona KM – navela je Popovićeva.

Cilj promjene novog modela fiskalizacije jeste smanjenje margina sive ekonomije, a jedan od najefikasnijih alata za postizanje ovog cilja jeste nesporno fiskalizacija.

Ministarstvo finansija RS ove godine baziraće se na izradu podzakonskih akata koji će detaljnije razraditi ovu oblast, a Popovićeva očekuje da bi početak primjene nove fiskalizacije mogao biti krajem ove ili početkom 2023. godine.

Rasprave

Ministarstvo finansija RS organizovalo je i javnu raspravu o novom Zakonu o fiskalizaciji.

– Većina obveznika je priznala da jedva čeka da pređe na jednostavniji model fiskalizacije – rekla je Slobodanka Popović i dodala da će Vlada Srpske uredbom definisati ko će biti izuzet od obavezne fiskalizacije.Izvor:
Share.