Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske po hitnom postupku.

Zakon je usvojen sa 43 glasa za, a njime je predviđeno osnivanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Srpske, te propisani djelokrug, način rada i nadležnost tog tijela.

Usvojeni su i Zaključci u vezi stanja o isporuci kiseonika Javnim zdravstvenimn ustanovama u Republici Srpskoj.

Zakonskim odredbama je propisano da je osnivanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Republike Srpske neophodno radi zaštite i promocije zdravlja obezbjeđivanjem kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih lijekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini i uspostavljanja funkcionalnog, koordinisanog i jedinstvenog regulacionog sistema lijekova i medicinskih sredstava.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zaključke vladajuće većine u kojima se navodi da je, na osnovu izvršene analize kiseonika koji se primjenjuje u zdravstvenim ustanovama, potvrđeno da se u Srpskoj koristi kiseonik odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek u skladu sa standardom i evropskom farmakopejom.

“Ovim se potvrđuje da su pacijenti u Republici Srpskoj liječeni na ispravan način kiseonikom od proglašenja vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona i apeluje na građane i pacijente da ne podliježu strahu i panici”, ističe se u zaključcima.

Zaključci se odnose na stanje u isporuci kiseonika javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj.

Narodna skupština, polazeći od činjenice da su zaštita stanovništva od zaraznih bolesti i zdravstvena djelatnost od opšteg interesa, a uzimajući u obzir zahtjeve javnih zdravstvenih ustanova za obezbjeđivanje kiseonika za liječenje pacijenata, zaključuje da je i pored svih napora koji se ulažu za prevazilaženje administrativnih problema u snabdijevanju kiseonikom zdravstvenih ustanova, evidentno da je snabdjevanje za vrijeme trajanja vanredne situacije izazvane pandemijom dovedeno u pitanje, što ugrožava život i zdravlje građana.

Zaključuje se da institucije u BiH, prevashodno Ministarstvo civilnih poslova u Savjetu ministara i Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH treba da u fokus rada stave život i zdravlje pacijenata i aktivno učestvuju u iznalaženju rješenja i prevazilaženju problema nastalih u vezi sa snabdijevanjem kiseonikom javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj.

Imajući u vidu da ne postoji konsenzus na nivou BiH za rješavanje pitanja kontinuiranog snabdijevanja medicinskim kiseonikom zdravstvenih ustanova, zaključuje da se ovo pitanje u Republici Srpskoj treba riješiti po uzoru na Srbiju, na način kako je to propisano zaključkom Vlade ove zemlje od 10. jula 2020. godine.

Narodna skupština Republike Srpske zaključuje da je, s ciljem obezbjeđivanja kontinuiteta snabdijevanja kiseonikom odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek zdravstvenih ustanova, i potrebom za rješavanja administrativnih procedura u vezi sa proizvodnjom i prometom na veliko lijekova, te uzimajući u obzir izvještaje o ispitivanju kiseonika uzorkovanog iz zdravstvenih ustanova izdatih od akreditovane laboratorije, potrebno privremeno nastaviti snabdijevanje kiseonikom odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek, koju zdravstvene ustanove i dobavljači već primjenjuju.

Zadužuje se Vlada Republike Srpske da propiše mjere kojima se obezbjeđuje snabdijevanje zdravstvenih ustanova kiseonikom odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek, čiju ispravnost kontrolišu akreditovane laboratorije.

Zaključke su potpisali šefovi poslaničkih klubova SNSD-a, Demosa, SP-a, Ujedinjene Srpske, NPS-a i poslanička grupa NDP-a.

Poslanici opozicije nisu prisustvovali glasanju.

Nakon glasanja, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović okončao je posebnu skupštinsku sjednicu.

Share.