Najstariji korisnik starosne penzije u Republici Srpskoj ima 103 godine i porodičnu penziju kao dijete sa invaliditetom koristi već 80 godina, rekao je Srni direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Mladen Milić.

Jedan od korisnika prava na invalidsku penziju u penzijskom fondu Srpske koristi to pravo od 1958. godine.

“Iz godine u godinu imamo trend rasta dužine korištenja prava na penziju koji trenutno iznosi 17,5 godina prosječno za svih 273.300 korisnika prava, što je za gotovo dvije godine više u posljednje dvije decenije”, kaže Milić.

On je dodao da je mnogo faktora koji utiču na to, a naveo je izuzetno veliki napredak medicine u liječenju svih bolesti, napredak tehnologije, poboljšanje uslova rada i komforniji način života.

Prema Milićevim riječima, u matičnoj evidenciji korisnika prava Fonda je zaključno sa 30. junom 273.300 penzionera, od kojih više od 52.200 živi van Republike Srpske.

Direktor Fonda ističe da je u Jedinstvenom registracionom sistemu evidentirano više od 323.500 osiguranika Fonda PIO Republike Srpske i taj broj se mijenja iz dana u dan, zadržavajući pozitivan trend postepenog rasta.

Share.