Policijska uprava Banjaluka podsjeća građane na mogućnost korištenja SMS servisa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a u cilju izbjegavanja gužvi na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata, saopšteno je iz Ministarstva.

Kako se navodi, preduslov za korištenje SMS servisa je da građanin lično prijavi svoj broj telefona kod policijske stanice u sklopu PU Banjaluka, na čijoj teritoriji ima prijavljeno prebivalište ili boravište. “Prijava broja telefona se može izvršiti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje nekog od ličnih dokumenata, registracije vozila ili naknadno”, navodi se u saopštenju.

Slanjem SMS poruke na broj 091/110-122, građanin može da izvrši provjeru u registrima MUP-a:

• trenutni status dokumenta (lična karta, vozačka dozvola i putna isprava);

• registraciju motornog vozila;

• novčane kazne i uplate (pojedinačne novčane kazne po broju prekršajnog naloga, kao i sve neplaćene novčane kazne);

• kaznene bodove (pojedinačni iznos kaznenih bodova po broju prekršajnog naloga, kao i ukupan iznos bodova).

Takođe, građani mogu da se prijave na servis ako žele da dobiju obavještenje iz registra MUP-a i to: obavješetnje o isteku važenja dokumenta, obavještenje o isteku važenja registracije, kao i obavještenje o prestanku važenja izrečenih kaznenih bodova.

Građani se mogu prijaviti da putem SMS servisa dobijaju obavještenja za sve navedene servise ili pojedinačne, a isto tako i odjava sa servisa može biti pojedinačna ili za sve navedene informacije.

Servis je omogućen za sva tri mobilna operatera koja pružaju usluge u Republici Srpskoj, a cijena SMS poruke je 0,10 KM.

Sve detaljne informacije o namjeni i korištenju SMS servisa MUP-a RS su dostupne na internet sajtu Ministarstva na adresi www.mup.vladars.net.

Share.