Mikrokreditni sektor Republike Srpske ostvario je prošle godine neto dobit od 18,5 miliona KM sa stopom rasta od čak 49 posto, pokazuju podaci Agencije za bankarstvo RS-a.

Glavni razlog za ovoliki rast profita, kako navode u Agenciji, jeste značajniji rast prihoda od kamata i naknada po osnovu plasiranih kredita.

“Mikrokreditna društva su prošle godine plasirala 7,8 miliona KM kredita ili 12 posto više nego u godini prije”, rekli su u Agenciji za portal Srpskainfo.

Dodaju da je na rast dobiti istovremeno utjecalo i smanjenje troška regulatornih rezervi za kreditne gubitke MKD za 2,1 milion КM ili za 27 posto.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite kod mikrokreditnih organizacija (MKO) iz Republike Srpske, kod 11 MKO je bila ispod prosječne ponderisane EKS na ukupne kredite MKO iz Republike Srpske, tako da je kod dvije MKO iskazana po stopi od 19,26 posto i 19,54 posto, kod četiri MKO kretala se u rasponu od 21,52 posto do 23,63 posto, kod tri MКO kretala se u rasponu po stopi od 26,63 posto do 29,15 posto , a dvije MKO su istu iskazale po stopi od 33,19 i 33,47 posto .

Dvije mikrokreditne organizacije su iskazale prosječnu ponderisanu EKS iznad prosječne ponderisane EKS na ukupne kredite MKO iz Republike Srpske, odnosno jedna MKO je istu iskazala po stopi od 38,24 posto, a jedna MKO je prosječnu ponderisanu EKS na ukupne kredite iskazala po stopi od 259,33 posto (uticaj kratkoročnih kredita pojedinačnog iznosa do 400 КM sa rokom otplate od 31 dan do 3 mjeseca).

Share.