„Energolinija“ d.o.o. Zvornik, kojoj je Aleksandar Džombić preko IRB svojevremeno odobrio 19,4 miliona KM kredita, trenutno Republici Srpskoj duguje 24.170.510 KM!

Okružni sud u Banjaluci je 17. januara 2022. zvanično saopštio da je potvrdio optužnicu Republičkog javnog tužilaštva RS protiv Aleksandra Džombića, bivšeg predsjednika Vlade Republike Srpske, zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja.

Prema dostupnim informacijama, Džombić se tereti za krivično djelo u vezi sa davanjem kredita IRB RS firmi „Energolinija“ d.o.o. Zvornik 2012. godine u iznosu od oko 19.400.000 KM, a koji nikad nije vraćen.

Na pitanje poslanika PDP, Igora Crnatka, koje je stanje pomenutog kredita (uključujući preostali dug po glavnici, kamati i zateznoj kamati) te koje mjere preduzima rukovodstvo IRB RS, s ciljem naplate kredita, stigli su odgovori iz IRB. Veoma opširni i složeni, iz kojih se mogu iščitati brojne međusobne tužbe i stečajni postupci.

– Po ugovoru o prosljeđivanju sredstava iz projekta kreditiranja za mala i srednja preduzeća iz sredstava EIB potpisanim sa „Energolinija“ d.o.o. Zvornik, kao dužnikom, „Alumina“ d.o.o. Zvornik kao jemcem i „Alusil“ d.o.o. Zvornik kao jemcem, ukupan iznos dospjelih obaveza na današnji dan iznosi 24.170.510 KM, a koji se sastoji od dospjele glavnice u iznosu od 19.400.000 KM, dospjele kamate u iznosu od 3.428.228 KM, zatezne kamate u iznosu od 372.281 KM i naknade za nenamjensko trošenje sredstava u iznosu od 970.000 KM. Do otvaranja stečaja od društva „Energolinija“ Zvornik naplaćen je iznos od 518.474 KM – navodi se u odgovoru koga potpisuje v.d. direktora IRB RS, Dražen Vrhovac.

Prema njegovim riječima, od „Alumine“ kao jemca po ugovoru je naplaćen iznos od 6.194.870 KM. Međutim, nakon presude Okružnog privrednog suda u Bijeljini 2.12.2020. godine, IRBRS je 24. avgusta 2021. morala da vrati „Alimini“ kompletno naplaćen iznos.

O čemu se radi? Sud je utvrdio da je ništavan ugovor o prosljeđivanju koji su zaključili „Energolinija“ i Fond za razvoj i zapošljavanje RS 2012. godine i aneks zaključen 2015. godine, a u kojem je „Alumina“ bila jemac platac, te da su ništave sve bjanko mjenice i 120 bjanko naloga datih od strane „Alumina“, kao instrument obezbjeđenja po navedenom ugovoru. Takođe, ništavan je postao i ugovor o zasnivanju hipoteke na nekretninama „Alumina“ Zvornik i obavezan Fond za razvoj i zapošljavanje RS da vrati iznos od 6.194.870 KM koji je „Alumina“ platila na ime jemstva.

Kada je riječ o tome šta rukovodstvo IRB čini da naplati dug, odgovor je mnogo duži.

Nakon otvaranja stečajnog postupka 2016. nad “Energolinijom” (za proizvodnju pare i električne energije) Zvornik, Fond za razvoj i zapošljavanje RS je podnio prijavu potraživanja za iznos od 18.636.789 KM. Stečajni upravnik je potraživanje Fonda osporio u pogledu visine i namjene, a nije osporio kao razlučno pravo, zbog čega je Fond podnio tužbu Okružnom privrednom sudu u Bijeljini kojom je tražio da se utvrdi osnovanim potraživanje Fonda prema “Energoliniji”.

Rješenjem postupajućeg suda od 29.01.2018. ovaj postupak je prekinut i biće nastavljen kada se pravosnažno okonča pomenuti postupak Okružnog privrednog suda u Bijeljini koji se odnosi na postupak po tužbi “Alumine” protiv Fonda i “Energolinije”.

Sljedeći problem u su stečaji. „Mehanika“ d.o.o. Zvornik bila je založni dužnik za kredit “Energolinije”, a nad njom je otvoren stečajni postupak 20.06.2019. Fond je prijavio potraživanje 17.975.639 KM, koje je stečajni upravnik osporio u cijelosti. “Mehanika” je pokrenula sudski postupak na Okružnom privrednom sudu u Bijeljini, a postupak je prekinut dok se pravosnažno ne odluči u predmetu po tužbi “Alumine”.

Ista situacija je i sa „Alusil“ Zvornik, koji je bio jemac i založni dužnik za kredit “Energolinije”. I nad ovom firmom je otvoren stečajni postupak 9.9.2019. Fond je prijavio potraživanje u iznosu od 17.975.639 KM, koje je stečajni upravnik osporio u cjelosti, kao i status razlučnog povjerioca, te je “Alusil” pokrenuo sudski postupak, koji je takođe prekinut rješenjem.

– Znači, u vezi s potraživanjem nastalim po osnovu Ugovora o prosljeđivanju, u toku su četiri sudska postupka u okviru kojih su preduzete sve radnje propisane pozitivnim zakonskim propisima – piše, između ostalog, u odgovoru.

Share.