Iako još nije bilo glasanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske, po svemu sudeći SNSD će imati tri od ukupno osam delegata u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske i pitanje je da li će ovaj Klub u budućnosti moći pokretati pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakone i akte koje donosi Narodna skupština.

Naime, za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa Ustav Republike Srpske kaže da je potrebna dvotrećinska većina jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Vijeću naroda.

S obzirom na to da u ovom slučaju Klub Bošnjaka u Vijeću naroda broji osam delegata, matematički, dvije trećine od osam je 5,3, zbog čega se opravdano postavlja pitanje da li je pet glasova dovoljno za pokretanje procedure vitalnog nacionalnog interesa ili ipak nije, jer je činjenica da pet nije dvije trećine od osam.

Mihnet Okić, još aktuelni potpredsjednik Vijeća naroda iz reda Bošnjaka, kaže da je pet delegata, koliko će imati “bošnjačke” stranke, dovoljno za pokretanje pitanja vitalnog nacionalnog interesa, te da ko god tvrdi drugačije, nije u pravu, naglašavajući da se u medije plasiraju pogrešne informacije.

“Činjenica je da će SNSD imati vjerovatno tri delegata iz reda bošnjačkog naroda, ali i s pet delegata moguće je pokrenuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa, tako da taj mehanizam nije ugrožen”, rekao je Okić za “Nezavisne”.

S druge strane, Igor Žunić, poslanik SNSD-a u NS RS, mišljenja je da pet nije dovoljno jer to nije dvije trećine, istovremeno naglašavajući da je Vijeće naroda u Republici Srpskoj nametnuto i da je to Bošnjacima bio instrument za vezu sa Ustavnim sudom BiH i politički pritisak.

“Vijeće naroda pod dominacijom SDA i bošnjačke politike postalo je protočni bojler za podnošenje tužbi i apelacija koje nemaju ni osnova ni utemeljenja. Uvjeren sam da sa dolaskom Bošnjaka u Vijeće naroda iz SNSD-a, koji Republiku Srpsku doživljavaju kao svoje mjesto življenja, ta vrsta zloupotrebe se neće dozvoliti. Siguran sam i da će ti ljudi znati razmišljati kada je ugrožen njihov interes, ali i mi kroz zakone i akte koje donosimo pratimo da nijedan narod ne bude povrijeđen i da sve bude u skladu s ustavima i zakonima”, rekao je Žunić.

Inače, sam vitalni nacionalni interes Bošnjacima, a i ostalima koji odluče da ga pokrenu, što se u praksi rijetko događa, najznačajniji je jer se njime obustavlja primjena zakona. Dakle, ukoliko NS RS usvoji neki zakon, a pokrene se pitanje vitalnog nacionalnog interesa, taj zakon se ne primjenjuje dok Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske ne donese odluku. Bošnjacima će i dalje biti omogućeno da zakone i akte koje donosi Narodna skupština preispituju pred Ustavnim sudom kako Republike Srpske, tako i BiH, ali kroz redovan postupak koji znači da će se zakon primjenjivati.

Mirsad Duratović, poslanik NS RS iz Pokreta za državu u novom sazivu NS RS, nedavno je rekao da su Bošnjaci prvi put izgubili mogućnost pokretanja vitalnog nacionalnog interesa jer neće imati dvije trećine u Klubu Bošnjaka, međutim, nakon što smo mu rekli da je Okić kazao da to nije tačno, Duratović kaže da treba vjerovati njemu (Okiću) jer ima iskustvo u tim slučajevima.

“Ako su Bošnjaci do sada mogli pokretati zaštitu vitalnog nacionalnog interesa s pet delegata, to će moći i sada. Okić vjerovatno ima više iskustva u tome i ne bi da mu protivrječim. Na kraju krajeva, postoji i drugi mehanizmi za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Svaki građanin može pred ustavnim sudovima pokrenuti to pitanje, ali jedini je problem što to ne odlaže primjenu zakona, a kada se pokrene vitalni nacionalni interes, to zaustavlja primjenu zakona i u tome je njegova najveća snaga”, rekao je Duratović.

On kaže da je dvije trećine od osam malo više od pet, te da je pitanje kakav će Ustavni sud zauzeti stav, odnosno hoće li on tumačiti da je pet dvije trećine od osam ili će ipak reći da to nije dovoljno.Izvor:
Share.