Ovo je prvi put da se Centralna izborni komisija BiH odlučila na ovaj korak, odnosno da je naredila ponovno brojanje glasova za cijeli jedan nivo, u ovom slučaju za predsjednika, odnosno potpredsjednika Republike Srpske.

Praktično, svi glasovi za predsjednika, odnosno potpredsjednika Republike Srpske biće dostavljeni u Glavni centar za brojanje u Sarajevu gdje će biti objedinjeni.

Glasove će brojati obučeno osoblje, a sve će biti pokriveno video nadzorom s tim da politički subjekti imaju mogućnost akreditovati dovoljan broj posmatrača.

Sama odluka CIK-a, uslijedila je nakon velikog broja prijava, žalbi i zahtjeva za ponovnim brojanjem glasova.

Nakon što se glasovi prebroje u Glavnom centru za brojanje glasova, Centralna izborna komisija BiH na osnovu tih rezultata donijeće odluku o potvrđivanju rezultata izbora, a poslije toga oni koji se ne budu slagali sa tom odlukom, imaće rok u kojem će moći podnijeti svoje žalbe.Izvor:
Share.