Za nešto više od mjesec dana, od kada je na snagu stupio Zakon o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, zahtjev za ukidanje rješenja o posebnom stažu u dvostrukom trajanju podnijelo je 87 boraca, i to najvjerovatnije jer, zbog lošeg materijalnog statusa, žele da nastave da rade i ostvare bolju penziju.

Naime, kako su za “Nezavisne novine” naveli u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja RS (Fond PIO RS), krajem februara ove godine usvojena je izmjena zakona, kojom je propisano da rješenje o posebnom stažu u dvostrukom trajanju, u narodu poznatijem kao ratnom stažu, Fond na lični zahtjev može ukinuti, što ranije nije bio slučaj.

Kako su u Fondu PIO pojasnili, lice kome je prema navedenoj zakonskoj odredbi ukinuto rješenje Fonda o utvrđivanju posebnog staža u dvostrukom trajanju ne može ponovo podnijeti zahtjev za utvrđivanje ovog posebnog staža.

Dodali su da je ovim zakonom propisano da zahtjev za ukidanje rješenja ne može da podnese korisnik penzije, odnosno lice koje je ostvarilo pravo na penziju.

“Praktično, nema retroaktivnosti dejstva ovog zakona, te zahtjev može da podnese lice u svojstvu osiguranika ili slično, a ne i korisnik penzije”, kazali su u Fondu.

Smisao i cilj nove zakonske norme, kako su istakli u Fondu PIO, jesu da se podnosiocima zahtjeva koji imaju utvrđen poseban staž u dvostrukom trajanju omogući da ostvare puni staž osiguranja u trajanju od 40 godina.

“Tako se i njima daje mogućnost da se izjednače s licima koja su za to imala mogućnost ili su po drugom propisu po osnovu radnog odnosa mogla da budu u osiguranju do navršenih 65 godina života”, rekli su u Fondu PIO.

Napomenuli su da je prethodnim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju po ovom pitanju bilo propisano da je period koji je rješenjem Fonda PIO bio utvrđen u poseban staž u dvostrukom trajanju ne računa u staž osiguranja, bez obzira na to da li je unesen u matičnu evidenciju Fonda.

“Ovim zakonom je bilo utvrđeno i to da se lice koje ima utvrđen poseban staž u dvostrukom trajanju ne može odreći ovog staža”, naveli su u Fondu PIO. Kako su kazali u Boračkoj organizaciji RS (BORS), borci se dvostrukog, ratnog, staža, odriču najvjerovatnije jer se nalaze u teškom materijalnom stanju, te žele da još koju godinu rade i ostvare bolju penziju.

Kako je za “Nezavisne novine” rekao Aleksandar Savić, predsjednik Predsjedništva BORS, davanje mogućnosti borcima da ukinu rješenje o posebnom stažu u dvostrukom trajanju za nekog može da bude dobro, a za nekoga i ne.

“Dobar primjer je moj slučaj. Odlukom visokog predstavnika meni je oduzeto pravo na rad i da nisam imao tu podlogu učešća u Otadžbinskom ratu od osam godina ja ne bih mogao otići u penziju, iako sam otišao relativno mlad. Postoje mnogi koji s pedesetak godina odlaze u penziju, posebno oni koji imaju beneficirani radni staž”, rekao je Savić.

Dodao je da ljudi u situacijama kakvu trenutno imamo žele što više da rade, da bi dobili zakonsko rješenje za penziju s navršenih 65 godina.

“Vjerovatno je da će tako dobiti i veću penziju. Mnogi borci koji su otišli s dvostrukim stažom ostali su zakinuti, jer četiri godine staža, odnosno osam, ako je dvostruki, čine da im je prosjek za penziju veoma mali”, kazao je Savić.

Istakao je da borci zbog teške situacije i ličnog lošeg materijalnog statusa odlaze u penziju bez uzimanja ratnog staža u dvostrukom trajanju.

“Iako je materijalna i zdravstvena situacija kod tih ljudi narušena, da ne moraju, oni bi vjerovatno otišli u penziju s dvostrukim stažom. Ali ima mnogo boraca koji se žale da im ni supruge ni djeca ne rade, te da su oni jedini koji izdržavaju porodicu”, naveo je Savić.

Share.