Z.R. iz Prijedora, bivši direktor Mašinske škole u tom gradu, osuđen je u Osnovnom sudu u Prijedoru na dvije godine zatvora zbog pronevjere 61.894 KM.

Kako se navodi u presudi, Z.R. je kao direktor JU Mašinska škola Prijedor zajedno s pomoćnikom direktora S.Č. i profesorom matematike M.Š. u toj školi na osnovu prethodnog zajedničkog dogovora, iskoristio položaj članova Komisije i koordinatora Programa za obrazovanje odraslih školi tokom vođenja programa.

To se desilo od kraja 2013. do kraja 2015. godine i u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, protivpravno prisvojio je 61.894,09 KM.

Prema navodima presude od polaznika Programa za obrazovanje odraslih u prostorijama škole preuzimao je u gotovini novac na ime iznosa školarine, koji su zadržao za sebe i isti nije položio na račun posebnih namjena JU “Mašinske škole” Prijedor, i tako prouzrokovao štetu školi i gradu Prijedor.

U presudi je navedeno da je od 70 osoba uzimao različite nočane iznose.

“Dakle, protivpravno prisvojio novac koji mu je povjeren u radu u pravnom licu, a iznos pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od 50.000 KM, čime je, učinio produženo krivično djelo pronevjera iz člana 348. stav 3. u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona RS, a sve u vezi sa članom 42a. i članom 23. Krivičnog zakona RS”, navodi se u presudi.

Oštećeni JU “Mašinska škola” Prijedor i grad Prijedor se u pogledu imovinskopravnog zahtjeva upućuju na parnični postupak.

Z.R. se obavezuje da sudu plati troškove krivičnog postupka u iznosu od 350 KM, u roku od 30 dana računajući od dana pravosnažnosti presude.

Share.