Srpska ulica u Banjaluci možda postane prvi primjer contraflow režima saobraćaja u BiH, s obzirom na to da je podnesena inicijativa da se parkingmjesta u ovoj ulici zamijene za dvije biciklističke trake, gdje bi motorni saobraćaj ostao jednosmjeran, a biciklistički dvosmjeran.

Kako su kazali podnosioci inicijative, Centar za zaštitu životne sredine, za obezbjeđenje prostora je potrebno ukinuti paralelne ulične parkinge za automobile duž čitave ulice.

Dragan Kabić, koordinator na programu “Transport” u okviru CZZS, kazao je za “Nezavisne” da se ovakva izmjena režima saobraćaja u gradskim jezgrima pokazala kao dobra praksa.

“Drugi gradovi koji su uveli ovaj sistem saobraćaja su zabilježili unaprijeđenje kvaliteta života, oživljavanje prostora, ekonomski rast poslovanja, te stimulaciju aktivnog održivog kretanja u urbanim sredinama”, ističe Kabić.

Pored ovoga, kako kaže Kabić, ovim se ističe značaj ukidanja parkinga s uličnih fronti, te, kako kaže, garažiranje pasivnog saobraćaja, a sve u cilju racionalnijeg trošenja prostora.

Prema njegovim riječima, ideja za ovo se javila samim gledanjem transportne karte Banjaluke, kao i praksa koja se pokazala uspješna u drugim gradovima, a kako kaže, nama najbliži primjeri su Novi Sad i Ljubljana.

“Uvođenjem ovog vida protoka saobraćaja znatno bismo skratili putanju kretanja biciklom između dva bitna biciklistička koridora: Mladena Stojanovića Kralja Petra I Karađorđevića i Majke Jugovića Gavre Vučkovića”, kaže Kabić.

Kaže da su pripremljeni na otpor poslodavaca koji posluju duž Srpske ulice, ali i taj otpor smatraju neopravdanim.

“Svaka ulica u užem gradskom jezgru bilo kojeg grada koja je otjerala automobile, a istovremeno stimulisala kretanje pješaka i biciklista, ostvarila je veće prihode u domenu poslovanja”, zaključuje Kabić.

Grad je saglasan sa idejom pospješavanje urbane mobilnosti, te kako kaže Bojan Kresojević, gradski menadžer, rade sve u cilju prilagođavanja infrastrukutre biciklistima.

“U svim ulicama u kojima radimo rekonstrukciju pokušavamo da izdvojimo prostor za biciklističke trake”, ističe Kresojević za “Nezavisne”.

Prema njegovim riječima, plan im je da u Srpskoj ulici umjesto trenutnog parkinga obezbijede prostor za biciklističku stazu, s tim da je neophodno usaglasiti stavove sa stanarima i preduzetnicima koji posluju u ovom dijelu grada.

“Potrebno je da se usaglasimo sa stanarima i preduzetnicama kako oni ne bi trpjeli posljedice ove izmjene”, kaže Kresojević, dodavši da je grad opredijeljen da se biciklističke trake povežu od centra grada prema Boriku.Izvor:
Share.