Osnovni sud u Banjaluci osudio je Banjalučanina D.Š. na novčanu kaznu od 1.200 maraka jer je na autobuskom stajalištu pretukao oštećenu S.B. koju je hvatao za vrat i šutirao kada je pala na tlo jer je htjela zapaliti cigaretu.

Osuđen je zbog zbog krivičnog djela tjelesna povreda po optužnici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

On je i ranije osuđivan presudom Osnovnog suda u Banjaluci zbog krađa.

S.B. je fizički napao 10. jula 2018. godine, oko 10.30 na autobuskom stajalištu u Banjaluci u blizini tržnog centra.

“Jednom rukom ju je uhvatio za vrat, a drugom rukom uhvatio za glavu u predjelu lica, a zatim je tako držeći oborio na tlo, nakon čega je oštećenu, dok je ležala na tlu, nogama i rukama više puta udario po glavi i leđima. Kada je oštećena pokušavala da ustane, nije joj dozvolio već je nastavio udarati rukama i nogama po glavi i tijelu”, navodi se u presudi.

Tom prilikom nanio joj je tjelesne povrede u vidu: krvnog podliva u predjelu četvrtog prsta lijeve ruke, nagnječenja u spoljašnjem predjelu desne podlaktice, nagnječenja u slabinskom predjelu, nagnječenja u predjelu desnog koljena, nagnječenja u predjelu glave, istegnuće desnog skočnog zgloba.

Optuženi je tokom suđenja negirao krivicu a njegov branilac u završnoj riječi izjavio je da nije dokazano da je optuženi učinio krivično djelo za koje se tereti, te da je jasno da su povrede oštećenoj nastale prirodnim padom.

Oštećena je u svom iskazu na glavnom pretresu rekla da je kritičnog dana bila na pijaci, a zatim došla do autobuske stanice ispred robne kuće te prišla klupi, spustila ceker, a nakon što je htjela zapaliti cigaretu, optuženi joj istu oteo i bacio, te ju rukama uhvatio za vrat i oborio na beton, te ju gazio nogama po dlanu lijeve ruke, po leđima, a glavu udarao o beton.

Ističe da joj optuženi nije dozvoljavao da ustane. Navodi da je optuženi kada su joj prišli građani u pomoć, uletio u prvi autobus i otišao, te da ju je Š. O.odvela u hitnu pomoć.

To je potvrdio i svjedok O. M., ko je rekao da kada je oštećena htjela zapaliti cigaretu, odmah nakon toga optuženi i oštećena imali su verbalni sukob, gdje je optuženi govorio S. da ugasi cigaretu.

Svjedok navodi da je ustala sa klupe, te da je nakon toga optuženi gurnuo oštećenu sa klupe, gdje je ista pala na zemlju na koljena i na laktove, a optuženi Š.je S. par puta udario rukom i nogom. Svjedok ističe da je prije nego što je policija došla, optuženi ušao u autobus i otišao, te da je nakon što je policija uzela izjave sa lica mjesta, oštećenu B. S. odvela do hitne pomoći, te da su se tu razišle.

Kaznu je optuženi dužan platiti u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

Ukoliko ne plati izrečenu novčanu kaznu, sud će narediti njeno prinudno izvršenje, a ukoliko novčana kazna ne bude naplaćena putem prinudnog izvršenja u roku od jedne godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora na za svakih 50 KM novčane kazne odrediće jedan dan zatvora.

Oštećena se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak.

Optuženi je dužan platiti troškove postupka na ime sudskog paušala iznos od 500 KM te na ime izvršenog vještačenja iznos od 200 KM u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude.

Share.