Kemalu Čauševiću, bivšem direktora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, koji je u prvostepenom postupku bio osuđen na devet godina zatvora, Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH donijelo je drugostepenu presudu, kojom mu je izreklo kaznu od pet i po godina.

Iz Suda BiH je saopšteno da su žalba Čauševića i njegovih branilaca, te žalbe branilaca optuženog Anesa Sadikovića, izjavljene u odnosu na dio osuđujuće prvostepene presude od 27. maja 2021. godine, odbijene kao neosnovane, a žalba Tužilaštva BiH djelimično uvažena u odnosu na optuženog Kemala Čauševića.

“Presuda je preinačena u dijelu izrečene krivičnopravne sankcije u odnosu na Čauševića, na način da mu je za primanje dara i drugih oblika koristi izrečena kazna zatvora u trajanju od pet godina i šest mjeseci”, naveli su iz Suda BiH.

Žalba Tužilaštva BiH u odnosu na tačku II oslobođajućeg dijela prvostepene presude od je odbijena kao neosnovana i prvostepena presuda je u tom dijelu potvrđena.

“Žalbe optuženog Čauševića i njegovih branilaca, žalbe Aide Čaušević i maloljetne K. Č., izjavljene po punomoćniku, u odnosu na tačku I 2. osuđujućeg dijela presude i u odnosu na odluke o oduzimanju imovinske koristi, kao i odluka o troškovima postupka ovog dijela osuđujuće presude, su uvažene i prvostepena presuda je u tom dijelu ukinuta i određen pretres pred vijećem Apelacionog odjeljenja”, naveli su iz Suda BiH.

Prvostepenom presudom Sud je Čauševiću izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od devet godina, a optuženom Anesu Sadikoviću zatvor od dvije godine.

“Presudom je naloženo oduzimanje imovinske koristi od Čauševića pribavljene izvršenjem krivičnog djela, i to 575.239 KM”, podsjećaju iz Suda BIH.

Protiv drugostepene presude žalba nije dozvoljena.Izvor:
Share.