Carinska uprava Hrvatske objavila je danas uputstva o tome koliko i kakve robe je moguće preneti preko granice, prema kojima žiteljima trećih zemalja, u koje spada i BiH, nije dopušten unos nikakvog mesa, mlijeka ili mliječnih i mesnih proizvoda.

Ova uputstva odnose se i na Srbiju, Crnu Goru.

Putnicima je prema toj uredbi omogućen unos ličnog prtljaga, koji podrazumijeva lične stvari opravdano neophodne za putovanje i boravak izvan mjesta stalnog boravišta kao što su obuća, odjeća, higijenske potrepštine, mobilni elektronički uređaji, prenosi Jutarnji list.

Navodi se i da se za robu koju uvoze putnici s boravištem izvan carinskog područja Evropske unije, odobrava privremeni uvoz uz potpuno oslobađenje od uvozne carine i drugih javnih davanja.

Dodaje se i da se količinsko oslobađanje od carina, PDV-a i akciza odnosi se na proizvode poput duvanskih prerađevina i recimo važi za količinu do 200 cigareta ili 250 grama duvana za pušenje za putnike u vazdušnom saobraćaju, dok su u drumskom i željezničkom prevozu te dozvoljene količine pet puta manje.

Kada je riječ o alkoholnim pićima, na takav način moguće je, primera radi, unijeti maksimalno četiri vina ili 16 piva.

Naglašava se da te olakšice ne važe za putnike mlađe od 17 godina.

Pomenutom uredbom, kako se kaže, postoje i količinska ograničenja i zabrane uvoza hrane životinjskog porijekla koju putnici u ličnom prtljagu mogu unositi bez pregleda graničnog veterinarskog inspektora.

Navodi se i, pored ostalog, kako iz trećih zemalja nije dopušten unos nikakvog mesa, mlijeka ili mliječnih i mesnih proizvoda.

Dodaje se da je unošenje gotovih lijekova za lične potrebe putnika moguće u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana uz uslov da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača.

Sadržaj ličnog prtljaga putnika podrazumijeva i ostalu robu, koja ne ulazi u navedenu kategoriju ličnih stvari opravdano potrebnih za putovanje kao što su, recimo, prehrambeni, higijenski i slični proizvodi za ličnu upotrebu, predmeti opšte upotrebe, potrošačka elektronika, suveniri, predmeti iz domaćinstva, luksuzni predmeti, odjeća, obuća…

Uvoz ostale robe u ličnom prtljagu putnika, koja ne ispunjava naprijed navedene uslove, podliježe obračunu i naplati uvoznih dažbina.

Ističe se da se oslobađanje od plaćanja carine, PDV-a i akciza odnosi na uvoz robe čija ukupna vrijednost ne premašuje 3.200 kuna (425 evra) za putnike u pomorskom i vazdušnom saobraćaju, 2.200 kuna (292 evra) iznosi po putniku za ostale vrste prevoza, kao i 1.100 kuna (146 evra) za putnike mlađe od 15 godina, nezavisno o prevoznom sredstvu kojim putuju.  Opširnije pročitajte OVDJE.

Osoba koja želi da koristi oslobađanje od plaćanja carine prema pomenutoj uredbi, treba da podnese zahtjev nadležnom mjestu u Republici Hrvatskoj.Izvor:
Share.