in

Nižim cijenama spasavaju telekom operatere

Foto: Freepik

Savjet ministara BiH uskoro bi trebalo da razmatra smanjenje naknada za korištenje radiofrekventnog spektra kako bi ublažio “značajan i trajan pad prihoda” mobilnih operatera i podstakao ih da brže rade na razvoju digitalnog društva i širokopojasnih mreža.

Naime, Ministarstvo transporta i komunikacija BiH predložilo je Savjetu ministara BiH izmjenu Odluke o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra u BiH na način da se naknada za radiofrekventni spektar 800 MHz snižava sa 85.000 na 68.000 KM, za 900 MHz sa 75.000 KM na 60.000 KM, za 1.800 MHz sa 37.500 KM na 30.000 KM itd.

U obrazloženju ove odluke navodi se da vrijednost telekomunikacionog tržišta u BiH konstantno pada te da je od 2015. do 2020. godine ukupan prihod ostvaren na tržištu telekomunikacija pao sa 1,4 milijarde KM na 1,24 milijarde KM te da je udio telekomunikacionog tržišta u BDP-u pao sa 4,91 odsto, koliko je bio u 2015. godini, na 3,54 odsto, koliko je iznosio 2020. godine.

“Bosna i Hercegovina posljednja je u Evropi uvela četvrtu generaciju mobilnih mreža 4G. Prihod od saobraćaja i pretplata u mobilnoj mreži operatera je u padu, što pokazuje da ne postoje pozitivni finansijski efekti na poslovanje operatera koji su nastupili implementacijom mobilnih mreža 4G. Jasno je da usljed kretanja cijena na tržištu i kasno dodijeljene dozvole za 4G, operateri nisu bili u mogućnosti da monetizuju 4G, odnosno da kroz dodatni rast saobraćaja i eventualno povećanje maloprodajnih cijena za korištenje 4G, kompenzuju dodatne troškove po osnovu dodijeljene dozvole za korištenja radiofrekventnog spektra”, navodi se u obrazloženju izmjena Odluke o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra.

Kada je riječ o novcu, da bi ispunili obaveze za dozvolu za 4G, tri operatera mobilne telefonije investirali su 266,35 miliona KM, što iznosi 27 odsto od ukupno ostvarenih prihoda tri operatera za 2019. i 2020. godinu. Ukupni godišnji troškovi tri operatera mobilne telefonije na osnovu korištenja radiofrekventnog spektra u mobilnoj mreži iznose 20.055.000 KM, a za period od 15 godina, na koliko je izdata nova dozvola, ukupni troškovi iznosiće 300.825.000 KM.

“Poređenjem cijena radiofrekventnog spektra u BiH sa državama zapadnog Balkana, može se vidjeti da su naknade za korištenje radiofrekventnog spektra u BiH dosta više. Ukupna godišnja naknada po operateru za korištenje radiofrekventnog spektra u mobilnoj mreži u BiH iznosi 6.685.000 KM, dok je godišnja naknada po operateru za taj spektar u Crnoj Gori 355.130 KM, u Srbiji 3.389.274 KM i u Sjevernoj Makedoniji 4.642.353 KM”, ističe se u obrazloženju predloženih izmjena Odluke o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra.

Kako se navodi u dokumentu, telekom operateri u Bosni i Hercegovini suočeni su i sa velikim padom korištenja SMS-ova, ali i govora s obzirom da građani sve više koriste internet i servise kao što su Viber, WhatsApp itd.

Takođe, i prihvatanje međunarodnih sporazuma, prije svega onog o cijenama rominga, u značajnoj mjeri utiče na prihode telekom operatera s obzirom na to da je BiH prihvatila te sporazume i obavezala se da će sniziti cijene rominga.

“Primjena roming sporazuma je s jedne strane dovela do visokih tehničko-operativnih troškova za implementaciju, a sa druge strane do pada prihoda od usluga rominga i terminacije međunarodnog veleprodajnog saobraćaja. Sve to ima za rezultat smanjen investicioni potencijal opetratera mobilne telefonije”, navodi se u dokumentu Ministarstva transporta i komunikacija BiH, koji će razmatrati Savjet ministara BiH.

U Ministarstvu transporta i komunikacija BiH pokušali smo dobiti odgovor na pitanja zbog čega se smanjuje naknada za korištenje radiofrkventnog spektra i šta je garancija da će smanjenje naknada uticati na razvoj digitalnog društva, međutim odgovori još nisu stigli.

Milanović unaprijedio generala kojem se sudi za zločine nad Srbima

US open se konačno oglasio o situaciji sa Đokovićem