in

Navršilo se 29 godina od zločina nad pripadnicima ЈNA u Dobrovoljačkoj

Navršilo se 29 godina od zločina nad pripadnicima ЈNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu gdje su ih 2. i 3. maja 1992. godine dok su se mirno povlačili napale “Zelene beretke” i Teritorijalna odbrana tzv. RBiH.
Prvi napad je izvršen 2. maja, i to na Dom ЈNA, a sve kasarne ЈNA u Sarajevu bile su blokirane i pod opsadom muslimanskih paravojnih snaga, koje su im isključile struju, vodu i telefone.

Tog 2. maja oko 11.30 časova, oko 200 pripadnika jedinica Teritorijalne odbrane BiH i “Zelenih beretki”, među kojima su bili Sakib Puška, Јusuf Јuka Prazina i Emin Švrakić, kao i jedinica kojima je komandovao sarajevski kriminalac Ismet Bajramović Ćelo, držali su u blokadi, a potom izvršili i napad na Dom ЈNA u Sarajevu, otvarajući vatru iz sveg raspoloživog naoružanja.

U krvavom piru ubijena su 42 vojnika i civila, i to u Domu ЈNA jedan, Radničkom univerzitetu “Đuro Đaković” tri, na Skenderiji 14, Dobrovoljačkoj ulici devet i na drugim lokacijama u Sarajevu 13.

Prema nacionalnom sastavu, ubijena su 32 Srbina, šest Hrvata, dva muslimana i dva Albanca, među kojim 10 oficira, 28 vojnika i četiri građanska lica koja su radila u ЈNA.

U Domu ЈNA ranjeno je 26 lica, Radničkom univerzitetu i Skenderiji po tri, Komandi Druge vojne oblasti 30, Dobrovoljačkoj ulici šest, te na drugim lokacijama 26, dakle ukupno 71 vojno lice, i to 10 oficira, četiri građanska lica i 28 vojnika ЈNA.

Napadom u Dobrovoljačkoj na kolonu ЈNA, koja se početkom maja 1992. mirno povlačila iz Sarajeva prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga UN na čelu sa generalom Luisom Mekenzijem, rukovodili su tadašnji član Predsjedništva BiH Ejup Ganić i rukovodstvo tadašnje Republike BiH.

Vojna kolona vozila napadnuta je kada se izvlačila u mirnodopskom marševskom poretku prema postignutom dogovoru Alije Izetbegovića sa komandantom druge Vojne oblasti generalom Milutinom Kukanjcem.

Vaskršnji darovi episkopa Fotija dežurnim službama u Bijeljini

Masovna tuča u Banjaluci, devet uhapšenih