Mlađen Mandić, pravobranilac BiH, inače član SDS-a, već postupa po odluci Ustavnog suda BiH, iako ova odluka još nije ni stigla u institucije Srpske. On je 24. septembra, samo dan nakon odluke Ustavnog suda, poslao RUGIPP-u prijedlog u kojem traži od RUGIPP-a da proglasi rješenje o vlasništvu nad šumama ništavnim ili da ponovi postupak.

Mandić se pozvao na Ustavni sud BiH koji je, kako navodi u dopisu, “brojnim dokazima utvrdio da su šume i šumsko zemljište od opšteg interesa i da spadaju u državnu kategoriju”.

Mandić traži da se ispiše ŠG “Birač” Vlasenica iz prava svojine JP “Šume Srpske”.

I sam Ustavni sud, koji je donio ovu odluku, “lopticu” je prebacio Parlamentarnoj skupštinu BiH, ali to nije spriječilo Madnića da već “djeluje”.

“Parlamentarna skupština BiH da to pitanje uredi zakonom. I onda zavisno od rješenja i kriterijuma koji budu utvrđeni tim državnim zakonom, mogu i entiteti ili druge organizacione jedinice, fizička lica, imati pravo svojine nad Šumama kao javnim dobrom”, rekao je Mirsad Ćeman, potpredsjednik Ustavnog suda BiH.

Podsjećamo, Ustavni sud BiH donio je odluku u kojoj navode da nisu u skladu sa Ustavom BiH pojedine odredbe Zakona o šumama Republike Srpske, i to u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo Srpske.Izvor:
Share.