Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac izjavio je da Ustavni sud BiH odlukom u vezi sa HE Buk Bijela izlazi iz okvira svoje nadležnosti, te da, suprotno Zakonu o koncesijama BiH, pokušava dati legitimitet bošnjačkim poslanicima u Parlamentarnoj skupštini BiH da budu strana u sporu pred Komisijom za koncesije BiH.

– Takva namjera Ustavnog suda BiH je nezakonita i predstavlja nasrtaj na pravni poredak, budući da 24 poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH ne mogu da budu strana u sporu pred Komisijom za koncesije BiH. Postupak u skladu sa Zakonom o koncesijama u ime BiH može da vodi isključivo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH ili drugi organ BiH koji odredi Savjet ministara BiH – upozorio je ministar Košarac.

Uoči sjednice Ustavnog suda BiH, zakazane za 2. i 3. decembar, a na kojoj bi trebalo da bude razmatran zahtjev 24 poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH u vezi sa dodjelom koncesija za izgradnju i korištenje hidroelektrane Buk Bijela, ministar Košarac je ocijenio da je neprihvatljivo da Ustavni sud BiH ignoriše nadležne institucije na nivou BiH, dajući legitimitet i ovlašćenja pojedinim političkim strukturama da budu strana u sporu pred Komisijom za koncesije, što je u suprotnosti sa Zakonom o koncesijama BiH.

On je naglasio da, umjesto Ustavnog suda BiH, predmetnim slučajem treba da se bavi Komisija za koncesije BiH u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije.

– Informisani smo da je u proteklom periodu bila zakazana sjednica Zajedničke komisije za koncesije, ali da nije bilo kvoruma za rad, budući da njen bošnjački član nije mogao prisustvovati sjednici iz zdravstvenih razloga. Komisija je tada zatražila produženje definisanog roka za rješavanje ovog pitanja i nadamo se da će Komisija nastaviti sa radom čim se steknu uslovi za to – naveo je ministar Košarac.

On je potcrtao da su institucije Republike Srpske preduzele aktivnosti na izgradnji hidroelektrane “Buk Bijela” u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim nadležnostima, pri čemu nije došlo do povrede ili odstupanja u odnosu na nadležnosti institucija na nivou BiH.

– Izgradnja HE Buk Bijela dio je Okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine, koju su podržali i bošnjački članovi Savjeta ministara BiH. Ne postoji nijedan opravdan razlog da sada bilo ko bude protiv izgradnje ovog postrojenja. Zaista je nerazumljivo i krajnje bespotrebno da bošnjački politički predstavnici politizuju ovo pitanje – poručio je ministar Košarac.

On je naglasio da će HE Buk Bijela biti važan energetski resurs Republike Srpske, koji će omogućiti ekonomski rast i otvaranje novih radnih mjesta.

– To je projekat od kojeg će korist imati svi građani Republike Srpske i Federacije BiH, ali i način da afirmišemo regionalnu saradnju. Zbog toga u potpunosti podržavam izgradnju ‘Buk Bijeke’ i ponovo pozivam Federaciju BiH da se uključi u ovakve projekte zajedno sa Republikom Srpskom, Srbijom i drugim regionalnim zemljama – zaključio je ministar Košarac.Izvor:
Share.