Općinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu Tužilaštva USK protiv Elvedina Omanovića, policijskog službenika MUP-a USK, zbog krivičnog djela protivpravnog lišavanja slobode.

Optužnica ga tereti da je 29. novembra 2018. godine postupajući kao zamjenik komandira Policijske stanice Bihać, naredio lišenje slobode policijaca Muhameda Zirića i Jusufa Tutića, protivno odredbama zakona o prekršajima i krivičnom postupku Federacije BiH.

Optuženi je pomenutu dvojicu policajaca lišio slobode nakon što su putem društvene mreže Fejsbuk objavljivali statuse u kojima su negativno komentarisali policijskog komesara u ovome kantonu.

Omanović je, kako stoji u optužnici policijskoj partoli naredio da se u kasnim noćnim satima oštećeni dovedu u prostorije Policijske stanice u Bihaću radi obavljanja razgovora, iako se policijski razgovor može obavljati samo u periodu od 6 do 21 sati, a kada su se odazvali pozivu naredio je da se liše slobode iako za to nisu bili ispunjeni uslovi propisani zakonom.

Optužnica tereti Omanovića da je dvojicu policajaca zadržao nekoliko sati u pritvoru iako se dežurni tužilac izjasnio da radnje prijavljenih ne predstavljaju krivično djelo, dok je dežurni sudija za prekršaje potvrdio da nisu ispunjeni uslovi za lišenje slobode.

Ovakvim postupanjem, navodi optužnica, optuženi je kod oštećenog Zirića izazvao teško narušavanje zdravlja, a kod oba oštećena povrijedio pravo na ličnu slobodu i sigurnost.

Za glavni pretres postupajuća tužiteljica je predložila saslušanje sedam svjedoka potom sudskog vještaka iz oblasti neurologije i psihijatrije, te izvođenje materijalnih dokaza.

Share.