Kancelarija za reviziju FBiH objavio je izvještaje o poslovanju institucija tokom prošle godine. Utvrđeno je da Federalno ministarstvo okoline i turizma nije u potpunosti ispoštovalo Uredbe i propise za dodjelu 30 miliona KM pomoći firmama čije poslovanje je bilo ugroženo zbog Kovida-19. Novac su primile i firme koje su smanjile broj radnika, nisu imale radnike ili uopšte nisu u sudskom registru.

Revizori su istakli kako nisu u potpunosti ispoštovani kriteriji. Na internet stranici Ministarstva nije objavljena ni odluka o dodjeli sredstava za korisnike finansijske pomoći s iznosom dodijeljenih sredstava kako je propisano zakonom.

Konstatovano je da uvidom u kriterijume Uredbe nije uzeto u razmatranje stanje zaposlenih i smanjenje radnih mjesta u finansiranim djelatnostima u odnosu na prethodnu godinu.

“Prema raspoloživim podacima Porezne uprave FBiH, broj zaposlenih na 30. 9. 2020. godine, koji je bio jedan od kriterija za dodjelu finansijske pomoći, u odnosu na isti period prethodne godine kod većeg broja korisnika značajno je smanjen. Manji broj korisnika je u posmatranom periodu zadržao isti broj zaposlenih ili je ostvario povećanje. Konstatovali smo i da iznos odobrenih sredstava nije bio ograničen u odnosu na broj zaposlenih, zbog čega su pojedini korisnici sa samo jednim ili dva zaposlena dobili značajna sredstva pomoći (251.149 KM i 450.483 KM), što se posebno odnosi na djelatnost putničkih agencija”, navodi se u izvještaju.

Ističe se da su “Europa Hotel Holiday” Sarajevo i “Termalna rivijera” Ilidža smanjili broj zaposlenih za 90, “Europa Hotel Europe” i “Grand Hotel Bristol” Sarajevo smanjili su broj zaposlenih za 68, “Avaz” d.o.o. za 65, Lječilište “Reumal” Fojnica za 63.

Ipak, “Hotel Holiday” Sarajevo od Federalnog ministarstva okoline i turizma dobija 569.209 KM, a Termalna rivijera Ilidža 700.000 KM. “Europa d.o.o. Hotel Europe” Sarajevo ali su dobili 643.852 KM pomoći. “Avaz” d.o.o je dobio 429.273 KM.

“Iznos odobrenih sredstava nije bio ograničen u odnosu na broj zaposlenih, zbog čega su pojedini korisnici sa samo jednim ili dva zaposlena dobili značajna sredstva pomoći (251.149 KM i 450.483 KM), što se posebno odnosi na djelatnost putničkih agencija”, navedeno je u izvještaju.

Konstatovano je da je Ministarstvo pravnom licu “Fortuna trade tours” d.o.o. Mostar odobrilo sredstva za 14 zaposlenih, iako je sredstva tražilo samo za osnovnu organizacionu jedincu sa tri zaposlena radnika, te mu je odobren veći iznos sredstava od utvrđenog u članu 14. Uredbe. Pojedinim korisnicima dodijeljena su sredstva za poslovne jedinice koje prema “Aktuelnom izvodu iz sudskog registra” nisu upisane u sudski registar, što nije u skladu s članom 13. Uredbe Federalnog ministarstva okoline i turizma za 2020. godinu, a odnosi se na sljedeće poslovne jedinice: AE sigurnost PJ Hotel “Carpe diem”, Zenica; “Mrkulić company” d.o.o. Sarajevo-Ilidža P.J. Hotel “Hollywood” Ilidža i “UNION FOODS” d.o.o. ČITLUK, Turističko naselje “HERCEG ETNO SELO MEĐUGORJE”.

“Odobrena su sredstva pravnom licu osnovanom nakon 30. 6. 2019. godine, iako je to pravno lice (ALM Turist d.o.o. Hotel Plivsko jezero, Jajce) u 2019. godini izvršilo izmjene upisa u sudski registar, a osnovano je 2016. godine, što nije u skladu s članom 15. Uredbe”, navode revizori.

Hotelu “MARCONI” iz Međugorja, koji je takođe, kako piše “N1”, otpustio sve svoje radnike za vrijeme pandemije, Ministarstvo je dodijelilo 23.522 KM. Agencija Green Travel d.o.o. Sarajevo, bez ijednog zaposlenog, dobila je 22.810 KM, a agencija za turizam, promet i usluge “PASTIME Tuzla”47.264 KM. Bez zaposlenog je i “SH GROUP” , P.J. “PA AKDENIZ TRAVEL” iz Sarajeva koja je dobila 23.234 KM.

“Slijedom navedenog, ne možemo potvrditi da su raspodjelom sredstava u skladu s kriterijima utvrđenim Uredbom postignuti opći i posebni ciljevi dodjele finansijske pomoći, utvrđeni u članu 3. Uredbe, a koji se prvenstveno odnose na očuvanje radnih mjesta. Konstatovali smo da se nije vodilo računa o smanjenju broja zaposlenih, jer je od početka proglašenja stanja nesreće do 30. 9. 2020. godine već došlo do značajnog smanjenja broja zaposlenih u pravnim licima kojima su dodijeljena sredstva, a da to nije obuhvaćeno Uredbom. Utvrđenim kriterijima za dodjelu sredstava data je prednost oporezivom prometu u odnosu na broj zaposlenih, čime je omogućeno da se značajna sredstava dodijele i korisnicima s jednim zaposlenim. Usvojenim mjerama nisu obuhvaćene djelatnosti, odnosno privredni subjekti kojima je Krizni štab zabranio rad ili ograničio radno vrijeme”, zaključili su revizori.

Zbog svega navedenog, ali i drugih propusta, Federalno ministarstvo okoline i turizma je dobilo Mišljenje s rezervom.

Share.