Od 2017. godine porastao je broj krivičnih djela iz oblasti kompjuterskog kriminala u TK, što pokazuje da privredni subjekti i građani nisu dovoljno informisani o ovom problemu, rečeno je juče na predavanju na ovu temu, održanom u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla.

Naime, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u saradnji sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzla provodi javnu kampanju “Borba protiv kompjuterskog kriminala”.

Cilj je prevencija izvršenja krivičnih djela iz ove oblasti i povećanje nivoa informacione sigurnosti privrednih subjekata i fizičkih lica, te edukacija i podizanje svijesti o trenutnim trendovima u oblasti kompjuterskog kriminala.

“Svi smo mi potencijalne žrtve kompjuterskog kriminala. Ako uzmemo u obzir internet, koji koriste i privredna društva i građani, počinioci nisu iz države iz koje su žrtve, pa čak ni sa istog kontinenta, što dodatno usložnjava problem istrage agencijama koje provode zakon”, pojasnio je Dževad Komran, direktor Uprave policije MUP-a TK.

Stoga je Uprava policije započela pomenutu kampanju koja je usmjerena prema privrednim društvima, fizičkim licima te maloljetnicima, a sve kako bi oni dobili ključne informacije o sigurnosti na internetu, kako se zaštititi, kome prijaviti i kako potražiti podršku.

“Apelujem na građane da prilikom korištenja interneta vode računa kome daju svoje lične, poslovne i finansijske podatke kako bi na takav način izbjegli da dođu u priliku da budu prevareni”, kazao je Korman i dodao da poziva građane da prijave saznanja o ovoj vrsti kriminala.

Kako bi se nosili sa ovom vrstom kriminala, Uprava policije je educirala određen broj policijskih službenika za isključivo ovu vrstu kriminala. No, je li policija dovoljno tehnički opremljena?

“Nismo u ovom trenutku opremljeni najsavremenijim tehnologijama da bismo se mogli s time nositi, ali imamo namjeru to uraditi u narednom periodu. U stvari, to već radimo izvjestan period kupovinom potrebnih softvera i edukacijom”, ističe Korman.

U okviru kampanje usmjerene prema privrednim društvima, prvenstveno onima koji se bave izvozom i uvozom, privrednici će moći naučiti više o presretanju e-mail komunikacija, izmjenama podataka bankovnih računa na koje se vrše uplate, te kriptovanje podataka na serverima.

Predavači su istražitelji Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala u Sektoru kriminalističke policije MUP-a TK.

Privreda TK zabilježila je slučajeve kompjuterskog kriminala.

“Bilo je slučajeva u našoj privredi, i to su bili značajni iznosi. Po stotine hiljade eura je otišlo upravo na takvim prevarama. To je nešto na što treba paziti i sprečavati. Mala nepažnja može odvući velika sredstva iz naše privrede”, zaključio je Nedret Kikanović, predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla. Inače, kampanja o kompjuterskom kriminalu provodit će se narednih šest mjeseci u ovom kantonu, a osim predavanja i edukacije, planirana je i podjela edukativnog materijala te prezentacija video-klipova na ovu temu.

Share.