Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju, koju je donijela Vlada Federacije BiH, a koja onemogućava stručnjacima s položenim stručnim ispitom u Republici Srpskoj da rade na tržištu Federacije, suprotna je Ustavu BiH i Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH.

O informaciji o ovoj uredbi već danas bi moglo biti riječi na sjednici Vlade Republike Srpske, koja, prema riječima Srebrenke Golić, ministarke za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, razmatra donošenje recipročnih mjera. Suština usvojene uredbe u Federaciji BiH je u tome da inženjeri koji imaju položen stručni ispit u Republici Srpskoj ne mogu dobiti licencu u Federaciji BiH, a samim tim ni obavljati određene poslove, a ako ova uredba ostane na snazi, problem će imati i inženjeri iz Federacije BiH, koji su u velikom broju slučajeva stručni ispit i licencu dobijali u Republici Srpskoj, gdje su cijene daleko niže.

“Uredba koju je donijela Vlada FBiH je u suprotnosti sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, kojim su priznati svi stručni ispiti i licence položeni na teritoriji BiH. Uredba je diskriminirajuća prema firmama iz Republike Srpske, ali i firmama iz Federacije BiH, jer mnogo inženjera ima stručne ispite položene u Republici Srpskoj”, rekao je Nikola Baštinac, potpredsjednik Izvršnog odbora Udruženja građevinarstva i proizvodnje građevinskog materijala u Privrednoj komori Republike Srpske.

Inače, Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, između ostalog, propisuje da stručnjaci iz oblasti urbanizma, arhitekture, građevinarstva, mašinstva, elektrotehnike i saobraćaja koji obavljaju stručne poslove planiranja prostora i građenja moraju imati položen stručni ispit. Isti zakon propisuje da su od polaganja stručnog ispita, između ostalih, oslobođena lica koja imaju položen stručni ispit na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Kako nezvanično saznajemo, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju već je spremilo informaciju za sjednicu Vlade Republike Srpske, koja će biti održana danas, samo je pitanje da li će odmah ići na dnevni red Vlade ili će o toj informaciji biti riječi na sljedećoj sjednici.

“U Federaciji BiH u zadnjih godinu dana doneseno je nekoliko propisa kojima se tržište Federacije zatvara ili ograničava za firme iz Srpske ili okruženja, odnosno uslovljava se da firma mora biti registrovana i imati sjedište na području Federacije. Na taj način se vrši polarizacija na entitetskom nivou i obavezuje na registraciju paralelnih privrednih subjekata, ukoliko firme iz Republike Srpske žele poslovati u Federaciji BiH”, rekla je Srebrenka Golić, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, odgovarajući na jedno od poslaničkih pitanja.

Zanimljivo je da je Vlada Federacije BiH slično pokušala i kada je u pitanju zaštita životne sredine i izrada studija, međutim na insistiranje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju korigovan je sporni pravilnik i ta oblast je usaglašena na nivou entiteta, što praktično znači da, bez obzira na mjesto registracije, firma može poslovati u oba entiteta, pod uslovom da ima ovlaštenje ili licencu izdatu od jednog entieta.

Odgovor na pitanje da li će biti korigovana sporna uredba juče smo pokušali dobiti u Ministarstvu prostornog uređenja FBiH, ali do zaključenja ovog broja “Nezavisnih” taj odgovor nije stigao.

Share.