Gradsko vijeće Bihaća donijelo je izmjene Odluke o javnom redu i miru na osnovu koje su predviđene sankcije za slučajeve nasilja na internetu, a njome su propisane i novčane kazne koje se kreću u rasponu od 300 do 500 maraka.

“Takva vrsta verbalnog nasilja koja se odvija putem telekomunikacije, pisanjem uvredljivih sadržaja, ukoliko se dokaže ko je počinilac takvog djela, sankcionisaće se prekršajno pred nadležnim sudom. U posljednje vrijeme raste broj ovakvih slučajeva, posebno na društvenim mrežama, a veliki broj počinilaca, ali i žrtava su maloljetna lica. Djeca pristupaju internetu s različitih uređaja i mahom nisu svjesna opasnosti nasilja u virtuelnom svijetu”, kaže Adnan Beganović, portparol MUP-a USK.

Slučajeve sajber bulinga, kako se naziva nasilje na internetu, bilježe i u socijalnim ustanovama, gdje kažu kako ono može ostaviti duboke i trajne posljedice na žrtve.

“Veliki broj roditelja nije upućen u ovu problematiku ili joj ne pridaje dovoljnu pažnju, a sve može biti bolno i kobno, pa čak rezultirati i najgorim ishodom”, kaže Sabina Alagić, vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad u Bihaću.

Zbog toga iz policije USK pozivaju roditelje da više pažnje obrate kada se radi u njihovoj djeci, a građane da sve vrste ovakvog oblika nasilja prijave.Izvor:
Share.