EUFOR je saopštio da ne posjeduje posebnu opremu za gašenje šumskih požara iz vazduha, ali je spreman da pruži podršku izviđanjem terena iz vazduha.

U saopštenju se navodi da je komandant EUFOR-a primio zvanično pismo od jednog člana Predsjedništva BiH u kojem se traži angažman njihovih vazdušnih resursa, ukoliko su na raspolaganju, kako bi pomogli u suzbijanju šumskih požara u zemlji.

Uzimajući u obzir mandat prema važećoj Rezoluciji 2549 Savjeta bezbjednosti UN, glavni zadatak EUFOR-a je održavanje bezbjednog i stabilnog okruženja, navodi se u saopštenju i napominje da EUFOR ne posjeduje posebnu opremu za gašenje šumskih požara iz vazduha.

U saopštenju se dodaje da je EUFOR spreman da, po prijemu zvaničnog zahtjeva, pruži podršku protivpožarnim službama u BiH tako što bi obavio izviđanje terena iz vazduha kako bi se utvrdile lokacije šumskih požara i usmjeravale aktivnosti vatrogasaca na terenu, ako je to potrebno.Izvor:
Share.