Dok su minimalni troškovi života za četveročlanu porodicu gotovo dosegli iznos od 3.000 KM, dotle prosječna plata, prema posljednjim podacima, iznosi 1.335 KM. Tako je život za brojne porodice u BiH, s evropskim cijenama hrane i drugih potrepština, a takvim platama, svojevrsno umijeće.

Bruto iznos

Cijena rada u BiH daleko je od onih u Evropi i ide do te mjere da je naša dnevnica poput satnice u pojedinim evropskim zemljama. U FBiH, prema posljednjem izračunu, bruto satnica iznosi 11,60 KM ili 5,94 evra.

Da se BiH u Evropi po tom pitanju nalazi na samom dnu govori podatak da u pojedinim evropskim zemljama bruto satnica prelazi iznos od 50 evra. Prema posljednjim podacima, u Norveškoj je bruto satnica 54,50 evra ili 106,61 KM, a u Luksemburgu 53,9 evra ili 105,44 KM.

Cijena rada po satu u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji i Irskoj kreće se između 40 i 43 evra. U susjednoj Hrvatskoj prosječna bruto satnica je 14,40 evra ili 28,17 KM.

Kako je moguće da je u BiH tako mizeran iznos cijene rada, pitali smo uglednog bh. ekonomskog stručnjaka prof. dr. Vjekoslava Domljana.

– Satnica odražava produktivnost rada. Kod nas je produktivnost rada izuzetno niska, jer ulažemo mnogo inputa i mnogo nekorisne radne snage i shodno tome su učinci vrlo mali. Zato je i naša satnica vrlo mala. Preglomazan je javni sektor. Od tri zaposlena jedan je u javnom sektoru. Ogroman je i neprofitabilan sektor javnih kompanija. Godišnji gubici iznose koliko i javne investicije. Sav taj nerad i neefikasnost se ugrađuju u tu nadnicu – objašnjava Domljan, prenosi Avaz.

Nema ulaganja

Tvrdi da je nužno povećati produktivnost, a ona se može povećati inovativnošću i obukom.

– U BiH nema ulaganja u inovacije, istraživanje i razvoj, a, s druge strane, zanemariv je broj obuka, i to onih koje bi pomogle da se radi na proizvodnji onih proizvoda koji su internacionalno konkurentni. Dakle, ključna riječ u našoj ekonomskoj i razvojnoj politici mora biti produktivnost, a te riječi, praktično, u dokumentima nema – kaže Domljan.

Gube motivaciju

Zbog nedovoljnih primanja radnici iz BiH masovno odlaze na druga tržišta, poput Njemačke, Austrije ili skandinavskih zemalja.

Potvrđuje to i prof. dr. Domljan, ističući da u BiH, naprimjer, od devet radnika tri rade u javnom, a šest u realnom sektoru. Prosječna plata u javnom sektoru je 1.500 KM, a u realnom 1.000 maraka.

Share.