in

Ćosić zatražio uklanjanje tabli u Sarajevu kojima se podstiče mržnja prema Srbima

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić uputio je danas gradu Sarajevo i njegovoj opštini Stari Grad zahtjev za uklanjanje tabli na sarajevskoj Vijećnici i u Ulici Ferhadija kojima se srpski narod karakteriše kao “zločinački i agresorski” i kojima se podstiče mržnja prema Srbima.

Upućen je i zahtjev za vraćanje ranijih naziva sarajevskih ulica koje danas nose imena po pripadnicima fašističkog pokreta, te pokreta koji su podržavali fašističke ideje.

Zahtjev za uklanjanje tabli i naziva ulica sa uvredljivim sadržajem upućen je gradonačelniku Sarajeva Benjamini Karić, predsjedavajućem Gradskog vijeća Jasminu Ademoviću, načelniku opštine Stari Grad Ibrahimu Hadžibajriću i predsjedavajućem Opštinskog vijeća Mirzi Balatoviću.

Ćosić je izjavio Srni da, prema pravilima koja se odnose na podnošenje zahtjeva za ocjenu usklađenosti sa Ustavom BiH, ovaj zahtjev može podnijeti ili poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, na nečiju inicijativu, ili se podnosi kao vid apelacije na rješenje nekog od sudova ili odluka organa institucija vlasti u BiH.

– Moj pravni tim je zahtjev koji se tiče Ustavnog suda u potpunosti kompletirao i pripremio. Međutim, odlučili smo da prvo uputimo zahtjev gradu Sarajevu i Starom Gradu da uklone sporne table sa Vijećnice, iz Ferhadije i ostalih lokacija, kao i da izmijene nazive ulica koji vrijeđaju osjećanja i izazivaju strah kod srpskog naroda – naglasio je Ćosić.

Ćosić je dodao da će sačekati njihov odgovor, izrazivši očekivanje da će biti donesena ispravna odluka.

– Ukoliko odluka bude negativna, žalićemo se nadležnom ministarstvu, a ukoliko i tu dobijemo negativnu odluku onda ćemo Ustavnom sudu podnijeti kompletiranu apelaciju, odnosno zahtjev za ocjenu usklađenosti sa Ustavom BiH. Na taj način ćemo jasno pokazati da ono što smo htjeli da riješimo kroz institucije sistema u BiH ne funkcioniše, kao i da se potpuno ignorišu osjećanja srpskog naroda – zaključio je Ćosić.

U Ćosićevom zahtjevu od nadležnih institucija zatraženo je uklanjanje table na Gradskoj vijećnici u opštini na kojoj se nalazi natpis: “Na ovom su mjestu srpski zločinci u noći 25/26.08.1992. zapalili Nacionalnu i univerzitetsku bibilioteku BiH. U plamenu je nestalo više od dva miliona knjiga, časopisa, dokumenata. Ne zaboravite, pamtite i opominjite”.

Zatraženo je uklanjanje table u Ulici Ferhadija u opštini Stari Grad (bivša ulica Vase Miskina) na kojoj je napisano: “Na ovom su mjestu srpski zločinci 27.05.1992. godine ubili 26 građana Sarajeva”.

U obrazloženju je navedeno da tekstovi ovog sadržaja na obje postavljene ploče srpski narod kategorišu kao zločinački, agresorski, genocidan i na taj način se izaziva i podstiče mržnja prema srpskom narodu i vrijeđaju nacionalna osjećanja srpskog naroda u BiH.

Ćosić u ovom zahtjevu podsjeća da je srpski narod u BiH i njenim entitetima, jednako kao i bošnjački i hrvatski, konstitutivan narod, te da konstitutivnost naroda u BiH svakom od naroda garantuje Ustavom predviđena prava koja imaju svoje mehanizme zaštite.

– Table sa ovim sadržajem, postavljene na javnoj instituciji i ulici, u gradu koju predstavljate, u najmanju ruku uvredljive su za srpski narod i ugrožavaju njegova prava garantovana Ustavom BiH. Samim tim, kod srpskog naroda stvara se osjećaj straha i ugroženosti – navedeno je u zahtjevu.

Osim uklanjanja ovih tabli, Ćosić je zamolio i da budu uklonjene sve slične table na spomen-obilježjima, spomen-pločama i spomenicima, kao i sličnim lokacijama na različitim mjestima na području grada Sarajeva.

– Tekstovi na tablama i spomen-obilježjima ili sličnim lokacijama kojima se srpski narod kvalifikuje kao zločinački, ubilački ili agresorski ugrožavaju prava srpskog naroda kao konstitutivnog naroda u BiH – ukazano je u zahtjevu.

U prilogu je Ćosić dostavio spisak ulica u gradu Sarajevu koje su bile nazvane po pripadnicima antifašističkog pokreta u Drugom svjetskom ratu, a sada su promijenjene, te zamolio da u skladu sa antifašističkom tradicijom svih naroda u BiH i u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlaštenjima, nadležne institucije donesu odluke koje će vratiti nazive tih ulica.

Hakovali aplikaciju pa dopunjavali pretplatničke kartice – šteta 650.000 KM

Slovenija suspendovala odluku o zabrani putovanja