in

CIK BiH: Stotine hiljada nevažećih glasačkih listića

Na Opštim izborima koji su juče održani u BiH zabilježene su stotine hiljada nevažećih glasačkih listića.

Prema navodima CIK-a BiH, nakon obrađenih 83,39 odsto biračkih mjesta tokom izbora poslanika Parlamentarne skupštine BiH zabilježeno je 119.735 nevažećih listića, odnosno 8,67 odsto.

Na izborima za članove Predsjedništva BiH nakon obrađenih 91,97 odsto biračkih mjesta evidentiran je 102.391 nevažeći glasački listić, ili 6,71 odsto.

Što se tiče izbora delegata Parlamenta FBiH, nakon obrađenih 79,42 odsto biračkih mjesta zabilježena su 63.162 nevažeća glasačka listića, odnosno 7,80 odsto, dok je nakon 76,93 odsto obrađenih biračkih mjesta za zastupnike Skupštine kantona FBiH zabilježeno 50.397 nevažećih listića, ili 6,58 odsto.

Što se tiče izbora za predsjednika RS, nakon obrađenih 90,04 odsto biračkih mjesta evidentirana su 32.773 nevažeća glasačka listića, odnosno 5,57 odsto, dok su nakon 84,01 odsto obrađenih biračkih mjesta za poslanike Narodne skupštine RS zabilježena 30.762 nevažeća glasačka listića, odnosno 5,57 odsto.

Selo u kojem niko nije glasao

Bencun: Omogućiti da se u realnom vremenu vide podaci glasanja