in

Britanci i Amerikanci spremili plan za ukidanje Srpske

Foto: euforbih.org

Pojačano britansko prisustvo u BiH kako saznaje portal ATV već je rezultovalo planovima o ukidanju Republike Srpske i smjenama njenih funkcionera.

Plan je plod sastanka britanskih i američkih operativaca koji su skrojili strategiju u nekoliko tačaka.

Sastanak je održan u Kampu Butmir – Sarajevo, gdje se nalazi komandni i obavještajni centar združenih snaga “Task Force”, kojeg čine Amerikanci i Britanci.

Plan za ukidanje Republike Srpske uključuje primjenu bonskih ovlašćenja, kojim se planiraju smjene izabranih predstavnika u Republici Srpskoj, ukine izvršna i zakonodavna vlast, čime bi se praktično razvlastili organi upravljanja u Republici Srpskoj.

Za te namjene planira se strateško pozicioniranje snaga u sastavu Eufora na ključne tačke, koje će biti ojačane četom za brzo reagovanje koju bi cinili NATO vojnici.

Eufor trenutno ima 17 timova za vezu i osmatranje, 600 vojnika i prištabske dijelove koji se nalaze u Sarajevu.

Operativnim planom, koji je već sačinjen, predviđa se pozicioniranje NATO/Eufor snaga, ranga čete do ranga bataljona u Distriktu Brčko, radi presijecanja Republike Srpske na dva dijela, kao i obrazovanje vojnopolicijskih snaga velike mobilnosti (poput karabinjera), koje bi imale sposobnost da se u kratkom vremenskom roku rasporede na bilo kom dijelu BiH, radi konfrontacije sa paravojnim jedinicama, policijskim snagama Republike Srpske i građanskom neposlušnošću, odnosno pobunom Srba.

Evro na najnižem nivou u poslednjih 20 godina: Šta se događa sa svetskim valutama

Malo i 1.400 stranih radnika