Evropska unija će od zemalja zapadnog Balkana zahtijevati strožu viznu politiku prema trećim zemljama jer je to pitanje povezano s bezviznim režimom koji EU ima sa zemljama u tom regionu.

U akcionom planu u vezi s ilegalnim migracijama, koji je Evropska komisija usvojila uoči današnjeg samita EU sa zapadnim Balkanom u Tirani, između redova je poručeno zemljama zapadnog Balkana da pojačaju napore na sprečavanju prolaska ilegalnih migranata preko svoje teritorije prema EU ako ne žele da bude ugrožen bezvizni režim koji region uživa s EU.

Komisija nije eksplicitno rekla da je bezvizni režim ugrožen, međutim iz sljedeće formulacije se može protumačiti da EU upozorava zemlje zapadnog Balkana da bi zbog nekontrolisanog priliva migranata u EU preko zapadnog Balkana moglo doći do suspenzije bezviznog režima.

“U skladu s obavezama partnera na zapadnom Balkanu u procesu proširenja, usklađivanje vizne politike s EU je od krucijalne važnosti za dobro funkcionisanje bezviznog režima zapadnog Balkana s EU”, istaknuto je u ovom dokumentu Evropske komisije.

Razlog za ovo upozorenje leži u činjenici da se broj ilegalnih migranata na zapadnobalkanskoj ruti ove godine utrostručio u odnosu na prethodnu, popevši se na 130.000 registrovanih prelazaka.

Kao što je poznato, Evropska komisija već godinama ističe da na zapadnom Balkanu ne funkcioniše sistem prijema i obrade migranata, a problem predstavljaju i porozne granice, odnosno slabe kontrole i sprečavanje migranata da uđu na teritoriju zapadnog Balkana.

Naime, i evropski mediji su u prethodnom periodu izvještavali da organi BiH i drugih zemalja u regionu migrante samo propuštaju prema EU, umjesto da ih zbrinu.

U akcionom planu je navedeno da činjenica da neke zemlje zapadnog Balkana, suprotno obavezama usklađivanja viznih politika s EU, imaju bezvizni režim sa zemljama iz kojih je registrovano mnogo ilegalnih migranata u EU.

Evropska komisija dovodi u direktnu vezu sporazume EU i zapadnog Balkana o ulasku državljana zapadnog Balkana u EU bez viza sa sporazumima koje zemlje zapadnog Balkana imaju s trećim zemljama iz koje migranti ulaze u EU. Drugim riječima, ako zapadni Balkan želi nastavak bezviznog režima s EU, mora početi da usklađuje svoju viznu politiku s politikom EU.

Iz akcionog plana se, međutim, takođe može iščitati da su zemlje zapadnog Balkana, a posebno Srbija, ovo upozorenje EU shvatile vrlo ozbiljno jer je, kako je istaknuto, Srbija informisala Evropsku komisiju da uvodi vize za državljane Burundija i Tunisa.

Osim toga, iako je BiH prošle godine vetom u Narodnoj skupštini RS blokirala sporazum s Evropskom graničnom službom Frontex o menadžmentu granica, nezvanično nam je rečeno da je BiH ovaj problem shvatila ozbiljno i da želi sarađivati s organima EU.

Evropska komisija je juče objavila i 5. izvještaj o mehanizmu za suspenziju bezviznog režima. Radi se o izvještaju koji Evropska komisija redovno objavljuje o implementaciji mjera iz vizne liberalizacije nakon što je prije sedam godina spriječeno ponovno uvođenje viza zbog nekontrolisanog priliva lažnih migranata iz našeg regiona u EU.

U dijelu ovog izvještaja o BiH se navodi da BiH još ne samo da nije potpisala sporazum s Frontexom, već nije usvojila ni akcioni plan za suzbijanje migracija, koji je predviđen Strategijom 2019-2023.

Koliko je BiH malo uradila govori činjenica da ova strategija ističe naredne godine, a akcioni plan nije ni usvojen.

“BiH mora da preuzme punu odgovornost u menadžmentu migracija i prijemnim centrima. Kantoni i entiteti bi trebalo da ravnopravnije podijele teret migracija, a državne vlasti da preuzmu punu kontrolu za menadžment migracija. Zbog ograničenih raspoloživih sredstava ograničena je državna efikasnost u formulaciji mjera”, navedeno je u ovom dokumentu, uz napomenu da preko teritorije BiH i dalje prolazi značajan broj migranata.

Akcioni plan Evropske komisije, koji smo spomenuli na početku, predviđa 20 koraka, a osim usklađivanja vizne politike, mjere predviđaju tijesnu saradnju s Frontexom i jačanje mjera u menadžmentu granica.

O ovim mjerama biće riječi na današnjem samitu, a očekuje se da će EU i zemlje zapadnog Balkana doći do dogovora kako bi se izbjeglo započinjanje procedura o ponovnom uvođenju viza.

Inače, kako nam je rečeno u Evropskoj komisiji, očekuje se da će danas na samitu, osim o pitanju ilegalnih migracija, riječi biti i o ratu u Ukrajini, bezbjednosnoj politici i jačanju političkog dijaloga između zapadnog Balkana i EU.

Oni su istakli da će ovo biti prvi samit sa zapadnim Balkanom van teritorije EU, što, kako navode, naglašava njihovu posvećenost regionu.

Napomene radi, na ovom samitu se ne odlučuje o kandidaturi BiH za EU, jer će se to pitanje naći na dnevnom redu Evropskog savjeta sredinom mjeseca.

Share.