Komisijom koja odlučuje šta će u BiH da bude nacionalni spomenik dominira samo jedan narod – Bošnjaci. Da stvar bude gora, određeni broj zaposlenih ekspresno je promijenio nacionalnost, saznaje Srpskainfo.

Komisijom faktički upravlja izvršni funkcioner i ima dva pomoćnika, za graditeljsko nasljeđe i za pravna pitanja.

Tokom 23 godine, koliko postoji komisija, njome u mandatu od pet godina upravlja izvršni funkcioner, koji je uvijek do sad bio pripadnik bošnjačkog naroda. Njegove dvije pomoćnice su se od 2011. do 2019. takođe izjašnjavale kao Bošnjakinje ili kao pripadnice ostalih, da bi 2021. naprasno postale Srpkinja i Hrvatica!

Ali, krenimo redom.

Srpkinja i Hrvatica po potrebi

Prvi izvršni funkcioner 13 godina je bila Mirela Mulalić Handan. Ona je od 2003. zaposlena u Komisiji, a 2011. se izjasnila kao Bošnjakinja. Onda je na tu poziciju u aprilu 2015. došao Mirzah Fočo, njen dotadašnji pomoćnik za graditeljsko nasljeđe, dakle su se na pozicijama rotirali.

Kako je kabinet tadašnjeg srpskog člana Predsjedništva BiH, Milorada Dodika, u novembru 2020. javno iznio činjenicu da tri rukovodeća državna službenika ove institucije od njenog osnivanja drže Bošnjaci, a na mandatnoj funkciji bi trebalo da se rotiraju pripadnici sva tri naroda, nastala je panika u Komisiji.

Na upit Dodikovog kabineta od 8. juna 2021. rukovodeći kadar naprasno mijenja svoja nacionalnu pripadnost te se Mirela Mulalić Handan izjašnjava kao Hrvatica. Ona je 2011. bila Bošnjakinja, 2014. i 2016. se nije izjašnjavala, a onda se 2019. izjasnila kao ostali. Konačno 2021. Mirela postaje Hrvatica.

Novi funkcioner Mirzah Fočo prvo se godinama izjašnjava kao ostali, a nakon pomenutog upita iz Dodikovog kabineta rekao je da je Bošnjak. Druga pomoćnica izvršnog funkcionera, Branka Mekić, u Komisiji je zaposlena od 2002. Od tada se izjašnjavala kao pripadnica ostalih, da bi 2021. postala Srpkinja, što pokazuje dokumentacija u koju je Srpskainfo imala uvid.

Lažna slika

Tako je kabinetu srpskog člana Predsjedništva BiH poslata lažna slika o idealnoj nacionalnoj strukturi na tri upravljačka mjesta u Komisiji. Tome ide u prilog odgovor iz Komisije za nacionalne spomenike kabinetu srpskog člana Predsjedništva BiH iz juna 2021. godine, u kome se kaže da u međuvremenu nije bilo kadrovskih promjena od posljednjeg izjašnjavanja, što znači da se samo mijenjalo nacionalno izjašnjavanje.

Nacionalni disbalans, u korist Bošnjaka, prisutan je i u ostatku zaposlenih u Komisiji. Osim srpskog člana te Komisije, u njoj je još samo četvoro Srba, od čega su dva službenika. Dakle, ukupno pet Srba od 29 zaposlenih, iako bi ih prema odredbama Aneksa 8 Dejtonskog sporazuma trebalo biti bar 12.

Kako saznajemo, u Komisiji se devet stalno zaposlenih Bošnjaka po istom receptu kao i rukovodeći kadar, naprasno osjeća kao „ostali“. Tako je zvanično navedeno da Bošnjaka tek ima polovina, da Srba i ostalih ima jednako, a da Hrvati u ovoj instituciji imaju svoj zadovoljavajući procenat zaposlenih predstavnika.

– Međutim, istina je potpuno drugačija. U Komisiji nema nijedan pripadnik hrvatskog naroda, osim člana koga imenuje Predsjedništvo BiH. Srba, pored člana, ima još četvoro, dok su svi ostali zaposleni Bošnjaci. To je kršenje Aneksa 8. Dejtonskog sporazuma koji definiše postojanje i strukturu ove komisije – kaže izvor Srpskainfo.

NE DOZVOLJAVAJU KONKURS

Kako saznajemo, srpski član Komisije, Anđelina Ošap Gaćanović, upozorila je rukovodeći kadar da je ovakva nacionalna slika i struktura, koja je lažna, neprihvatljiva i tražila popravljanje strukture u korist srpskog naroda. Prva pozicija koja je upražnjena jeste mjesto izvršnog funkcionera, kome je mandat istekao još u aprilu 2020.

– Ali, ova inicijativa je naišla na veliki otpor. Bošnjački član Komisije, Faruk Kapidžić, i pored dva uzastopna revizorska izvještaja kojima se ukazuje na ovaj problem i insistira na raspisivanju konkursa za ovu rukovodeću funkciju, odbija da da saglasnost za raspisivanje konkursa, držeći tako u ovom mandatu Bošnjaka Mirzaha Foču – otkriva izvor Srpskainfo.Izvor:
Share.