Žozep Borel, visoki predstavnik za spoljnu i bezbjednosnu politiku EU, pozdravio je održavanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini u ime EU.

Istakao je da je navažnije da se izbori sprovode u skladu sa evropskim standardima.

Borel je citirao preliminarne misije za posmatranje izbora OEBS/ODIHR koji su ocijenili da su izbori “u cjelini bili konkurentni i dobro organizovani”, ali obilježeni nepovjerenjem građana u javne institucije i retorikom etničkih podjela.

“EU podstiče nadležne organe da se pozabave navodima o nepravilnostima kako bi se obezbjedilo najveće povjerenje u izborne rezultate i izbornu administraciju”, preporučuje Borel.

On dodaje da su građani BiH iskoristili svoje demokratsko pravo da glasaju, ali od sada vlasti imaju odgovornost da odgovore na očekivanja glasača, a to podrazumijeva “integraciju u EU i ekonomski prosperitet i suočavanje sa negativnim globalnim uticajem ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine”.

On piše isto tako da EU prima na znanje odluku Kristijana Šmita da na dan izbora izmijeni Ustav Federacije i Izborni zakon Bosne i Hercegovine.

“Podsjećamo da njegova izvršna ovlašćenja treba koristiti isključivo kao krajnju mjeru protiv nepopravljivih nezakonitih radnji”, naveo je Borel.

Podvlači da EU “očekuje od svih političkih aktera da preuzmu punu odgovornost i sarađuju na brzom uspostavljanju funkcionalnih zakonodavnih tijela i vlada na entitetskom i kantonalnom nivou, te Savjeta ministara BiH, kako bi se fokusirali na reforme na putu ka EU, na koje su se lideri stranaka u BiH obavezali u Briselu 12. juna, uključujući ustavnu i izbornu reformu” i poziva na duh saradnje između novoizabranih lidera Bosne i Hercegovine.

Zemlje članice su 23. juna navele da su spremne da daju status kandidata Bosni i Hercegovini. Evropska komisija je dobila zadatak da izvještava o primjeni 14 ključnih prioriteta.

EU na kraju ponavlja svoju nedvosmislenu posvećenost EU perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje.Izvor:
Share.