in

BiH konačno dobija novi zakon o javnim nabavkama

Foto: Pixabay

Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, koje već godinama čekaju na usvajanje, mogle bi konačno biti usvojene sljedeće sedmice zbog velikog pritiska međunarodne zajednice da do toga konačno dođe.

Naime, naredne sedmice biće zakazana nova sjednica Doma naroda BiH, a Johan Zatler, šef Kancelarije EU u BiH, na sastanku sa Zoranom Tegeltijom, predsjedavajućim Savjeta ministara, razgovarao je da se ovaj dokument konačno usvoji.

“Usvajanje ovog zakona mora da bude vrhunski prioritet. Ovo je još moguće uraditi prije izbora, recimo naredne sedmice na sjednici Doma naroda”, rekao je Zatler.

Obratili smo se i Savjetu ministara BiH za komentar, ali do zaključenja ovog broja “Nezavisnih novina” nije stigao odgovor.

U Izvještaju Evropske komisije o napretku za BiH, postojeći Zakon o javnim nabavkama ocijenjen je izuzetno niskom ocjenom.

“Javne nabavke, koje predstavljaju značajan dio javne potrošnje i na taj način igraju važnu ulogu u ekonomiji, i dalje se sprovode po veoma kompleksnim procedurama koje omogućavaju korupciju”, navedeno je u izvještaju.

EU traži da BiH uspostavi suštinski i efikasni sistem elektronskog nadzora nad javnim nabavkama kako bi se poboljšala transparentnost cijelog sistema i smanjila zloupotreba javnih resursa.

“Potrebni su pojačan monitoring i inspekcijska kontrola kako bi se suzbili korupcija i neregularnosti u procesu javnih nabavki”, kažu oni.

Takođe, kako ističu, i dalje nema efikasne veze s kancelarijama za reviziju, koje bi trebalo da dovedu do transparentnijih i regularnijih postupaka javnih nabavki.

U Evropskoj komisiji posebno ukazuju na slabosti sistema javnih nabavki tokom virusa korona.

“Kancelarija državnog tužioca je započela dvije istrage koje se odnose na slučajeve iz 2020. godine u sumnji na prevaru tokom nabavki medicinske opreme usljed pandemije kovida. Ovi slučajevi su naširoko bili predmet medijskih izvještaja i imali veliki odjek u javnosti. Istrage međutim i dalje traju”, navedeno je.

Kako bi pomogli u pisanju novog, boljeg, transparentnijeg zakona o javnim nabavkama, grupa nevladinih organizacija je predložila set amandmana

Ilustracije radi, kada bi amandmani ovih nevladinih organizacija bili usvojeni, svi postupci javnih nabavki bili bi potpuno transparentno objavljivani na portalu Agencije za javne nabavke sa svim podacima, a javne nabavke bi mogle ići bez tendera samo u izuzetno rijetkim i specijalnim slučajevima, i to isključivo uz pismenu saglasnost Agencije, u koju bi javnost imala uvid.

Osim toga, svih 3.035 organa koji sprovode javne nabavke bilo bi obavezno da svake godine napišu i objave precizan i detaljan plan javnih nabavki za tu godinu, a na kraju godine da podnesu javan izvještaj o njihovom izvršenju.

Ukinuta bi bila i sadašnja rješenja po kojima kršenje postupaka javnih nabavki sancioniše sud za prekršaje koji je preopterećen predmetima poput neplaćanja računa, pa predmeti često završe u zastari.

Rajko Kecman iz Udruženja građana “Tender”, jedne od organizacija koja je zagovarala usvajanje ovih amandmana, kaže za “Nezavisne novine” da nije zadovoljan konačnim tekstom zakona, te da prijedlozi nevladinog sektora nisu usvojeni.

On kaže da napretka ima, recimo kada je u pitanju transparentnost, kao i ispunjavanje jednog od 14 uslova iz Mišljenja Evropske komisije, ali tvrdi da ovaj novi zakon neće riješiti problem korupcije u javnim nabavkama, koje, kako ističe, godišnje odnesu stotine miliona maraka javnih sredstava u privatne džepove.

“Žurilo se da se ispuni jedan od evropskih prioriteta i napravljen je jedan loš zakon koji neće dovesti do smanjenja korupcije. Naprotiv, mislim da će ključne koruptivne radnje i dalje biti moguće”, tvrdi on.

Kao jedan od praktičnih primjera kako će se to odvijati, on kaže da ugovorni organ može obavijestiti javnost o godišnjem planu nabavki, ali bez navođenja konkretnih rokova i specifikacija, pa ponuđači s poštenim namjerama neće ni znati kada i kako treba da se prijave. Osim toga, kako on tvrdi, novi zakon će omogućiti dogovaranje ponuđača i ugovarača da se specifišu uslovi javne nabavke na način da je samo unaprijed određeni ponuđač može ispuniti.

“Odredbe koje su oni tamo stavili nema nigdje na svijetu. To će i dalje imati za posljedicu da će javni novac ići u privatne džepove”, rekao je Kecman za “Nezavisne novine”. On poziva da se ovakav tekst zakona ne usvaja i da se kroz dijalog s nevladinim organizacijama, privrednicima i drugim zainteresovanim stranama usaglasi tekst koji će omogućiti pošteno učešće svim stranama.

Zaharova: Rusija nikad neće zaboraviti da je Kosovo Srbija

„Multietnički bazar ženskih vještina i tradicije“ pokazao različitosti koje su bogatstvo našeg kraja