in

BiH dobija novi registar: Sve o činovnicima na jednom mjestu

Savjet ministara BiH zadužio je Ministarstvo pravde BiH da zajedno sa Agencijom za državnu službu BiH predloži izmjene Zakona o državnoj službi u institucijama BiH na način da ova agencija vodi registar svih zaposlenih u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini osim bezbjednosnih struktura.

Na ovaj način, odnosno ukoliko izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u institucijama BiH dobiju podršku parlamenta BiH, Agencija će moći konačno uspostaviti registar o kojem se priča već godinama, a čiju uspostavu je ranije, između ostalih, kočila i Agencija za zaštitu ličnih podataka.

“Konačno se nešto počelo dešavati po tom pitanju. Savjet ministara BiH po zaključku parlamenta BiH od prošle godine ima obavezu da omogući uspostavljanje tog registra i vjerujem da ćemo najdalje u naredna četiri mjeseca imati zakonsku osnovu za uspostavu registra svih zaposlenih osim profesionalnih vojnih lica, policijskih službenika i zaposlenih u Obavještajno bezbjednosnoj agenciji BiH”, rekao je Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine.

Inače, izrada registra zaposlenih je obaveza Bosne i Hercegovine već nekoliko godina.

Na njegovoj izradi prvo su insistirali u Svjetskoj banci, a kasnije i iz Evropske unije s obzirom na to da gotovo sve zemlje u regionu to imaju i uredile su ga posebnim zakonom.

Prvobitno razmišljanje u BiH je bilo da se ide u izradu novog i posebnog zakona o registru zaposlenih, međutim od toga se odustalo jer vrlo vjerovatno poseban zakon ne bio dobio podršku.

Kako su ranije objašnjavali stručnjaci, registar zaposlenih u javnoj upravi preduslov je za početak bilo kakve reforne javne uprave jer trenutne procjene o broju zaposlenih u institucijama BiH variraju.

Dok jedni tvrde da je u institucijama BiH zaposleno više od 22.000 ljudi, drugi pak smatraju da je taj broj daleko manji i da se u posljednjih nekoliko godina smanjuje.

Ono što je činjenica jeste da se na plate zaposlenih godišnje potroši gotovo 667 miliona KM, a što pokazuju i izvještaji o izvršenju budžeta.

“Registar se može uspostaviti brzo, s tim da treba softverski nadograditi sistem koji već imamo, a koji je razvijen 2016. godine uz pomoć Njemačke agencije za međunarodnu pomoć i saradnju (GIZ).

Taj sistem koji imamo dovoljan je i podrazumijeva samo državne službenike, ali s obzirom na to da će zakon ići u smjeru da vodimo registar i ostalih zaposlenih biće potrebna nadogradnja. Prema prvim procjenama, trebaće nam oko 200.000 KM, ali vjerujem da će se moći uraditi i za manje para”, rekao je Akšamija.

Kako je planirano, registar zaposlenih u institucijama BiH sadržavaće ime i prezime zaposlenog, radno mjesto na kojem je zaposlen, pol, nacionalnost, obrazovanje i godine starosti, a svi detalji o sadržaju registra moraće se urediti odlukom Savjeta ministara BiH i to tek nakon što se izmijeni Zakon o državnim službenicima u institucijama BiH.

Bivšem ministru bezbjednosti BiH šest mjeseci zatvora

Radnik ostaje u Premijer ligi!