Suan Halilović, Samid Šabanović, Nihad Hukić i Suvad Djedović optuženi za otmicu i svirepo ubistvo Edina Zejćirovića, pravosnažno su osuđeni na ukupno 110 godina zatvora.

Ovo je odluka nakon žalbenog postupka pred Apelacionim sudom Distrikta za teško ubistvo, kojem su prethodili otmica te agresivno i bezobzirno mučenje žrtve.

Iz Tužilaštva Brčko distrikta BiH naveli su da su dokazali navode optužbe nakon čega je prvooptuženom Haliloviću potvrđena je jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora od 36 godina.

“Hukiću i Djedoviću jedinstvene kazne izrečene prvostepenom presudom smanjene su za po četiri godine, pa je Hukić pravosnažno osuđen na 28, a Djedović na 26 godina dugotrajnog zatvora. Optuženom Šabanoviću, koji u vrijeme izvršenja krivičnih djela nije imao godine života potrebne za izricanje dugotrajnog zatvora, Apelacioni sud potvrdio je jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina”, navedeno je iz Tužilaštva.

Optužnicu protiv njih ovo tužilaštvo podiglo je 8. maja 2020. optuživši ih da su 17. novembra 2019. godine, po prethodnom dogovoru, a nakon što ih je prvooptuženi okupio, oteli i potom do smrti pretukli i mučili Edina Zejćirovića.

Kako je navedeno u optužnici, njega je Djedović najprije telefonom pozvao u ugostiteljski objekat Stela, gdje su ga namamili u vozilo Halilovića, a potom ga vozeći po gradu udarali tražeći da prvooptuženom vrati dug od 2.000 KM.

“Zaustavivši se na obali rijeke Save kod naselja Vučilovac, žrtvu su izvukli iz vozila na nasip i zajedno nogama i pesnicama udarali po tijelu i glavi, usljed čega se skotrljao sa nasipa. Šutirajući ga, gazeći i sve to naizmjenično snimajući telefonskim aparatom nastavili su ga udarati da bi ga drugooptuženi šutirajući u glavu bacio u Savu. Pošto ga je Djedović izvukao iz vode, žrtvu su nastavili mučiti – Hukić udarcima elektrošokerom u glavu, Halilović pritiskanjem prsta šake kombinirkama i uriniranjem po njegovom ležećem tijelu, a Šabanović udarcima nogu i ponovim bacanjem u rijeku”, navodi se optužnici.

Nakon toga su otišli ostavivši bespomoćnu žrtvu da se utopi.

U postupku protiv optuženih utvrđeno je da bi Zejćirović preminuo već usljed nanesenih povreda i u slučaju blagovremene ljekarske intervencije. Tokom suđenja Tužilaštvo je isticalo da je usljed brojnosti nanesenih povreda Zejćirović trpio jake bolove, te da je konstantno imao strah visokog intenziteta uz osjećaj životne ugroženosti.

Ukazavši na upornost izvršilaca u počinjenju krivičnog djela i njihovu bezobzirnost i agresivnost koja se ogledala i u ponižavajućem ponašanju prema žrtvi, prvenstveno od strane Halilovića.

“Tužilaštvo je zatražilo izricanje kazni dugotrajnog zatvora za Halilovića , Hukića i Djedovića. Za Šabanovića koji u vrijeme izvršenja krivičnih djela nije imao 21 godinu života, Tužilaštvo je zatražilo izricanje zatvorske kazne u visini zakonskog maksimuma od 20 godina. Ocijenivši dokazanim njihovu krivicu, Osnovni sud Distrikta ih je po Krivičnom zakonu Distrikta prvostepeno osudio za krivična djela otmice, počinjeno u sastavu grupe. Po žalbama odbrane prvostepena presuda izmijenjena je u odluci o kazni Hukiću i Djedoviću smanjenjem za po četiri godine, dok je u slučaju Halilovića i Šabanovića prvostepena presuda ostala neizmijenjena”, navodi se u saopštenju.

Share.