Policija Brčko distrikta BiH saopštila je danas da je u prethodnom periodu ostvarila vrlo visok stepen saradnje sa policijskim organima Savezne Republike Njemačke.

Imajući u vidu ostvarene rezultate, jučer u prostorijama Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Zagrebu, predstavnik Njemačke carine i carinske policije šefu Policije Brčko distrikta BiH, Goranu Pisiću je u znak zahvalnosti za ostvareni nivo saradnje, uručio prigodnu plaketu.

Share.